Pro letošní táboření zvolili místa jak v našem kraji, tak za jeho hranicemi. „Snažíme se, aby se na našich táborech děti osamostatnily, přebraly zodpovědnost za sebe, své chování, spolupracovaly s ostatními a zároveň si vyzkoušely takové činnosti, na které není v běžném školním roce čas,“ dodává vedoucí kraje Ondřej Peřina. 

Jízdu na kolotočích, horské dráze nebo na autodromu si mohli užít návštěvníci tradiční Brnišťské pouti.
FOTO: Tradiční Brnišťská pouť nabídla kolotoče i houpačky