V současné době je tomu tak například na sídlišti Špičák těsně nad nemocnicí. Zde se do dlouhých výkopů bude pokládat teplovodní potrubí, které spravuji Českolipská teplárenská a není to rozhodně naposledy, co potrubí pokládá. Pod Českou Lípou je totiž 36 kilometrů trubek, ve kterých proudí horká voda a vyměněných je doposud pouhá polovina. Na nevzhledné hromady hlíny a překopané chodníky tak lidé budou narážet ještě minimálně deset let.