Na stejném místě, které za více než 25 let zarostlo náletem dřevin a keřů, teď ovšem v areálu českolipské Základní školy Špičák vzniká nečekaný unikát: speciální lesní třída.

Učitelé, žáci i přátelé školy nyní na jejím „interiéru i exteriéru" intenzivně pracují. Rozjet celý projekt jim pomohlo získání grantu od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, pomohlo také město Česká Lípa.

Po plánech na výstavbu dalšího pavilonu zůstaly jen položené základy a dnes už dobře vzrostlý lesík. V jeho přední části se už „učebna in natura" rýsuje. „Už na jaře jsme i se žáky místo vyčistili od stavebního materiálu a odpadů, prořezávali jsme přebujelý porost a odstranili větve. Vznikla už také přístupová cesta, pokrytá mulčovací kůrou," popisuje učitel a třídní 8.C Aleš Flusek.

Podobu učebny místu nejvíce vtiskly nové dřevěné lavičky, které vyrobil pan Flégl, manžel jedné ze zaměstnankyň školy. „Na betonové ploše, která tu zůstala, je již deset laviček ze dřeva. Jsou velice pěkné, účelné a skvěle zapadají do lesního prostředí. Kromě pana Flégla děkujeme i paní Fléglové za velmi účelnou a obětavou pomoc," pochválil Aleš Flusek.

Listí pro ježky

Vyučování už v unikátní učebně vlastně probíhá, i když zatím především ve formě přípravných prací. Například třída 6. A. s paní učitelkou Fišarovou vysadila borovice kleče, které následně namulčovali žáci 6. C. drtí z větví. Mulč rozváželi při třídnické hodině také žáci 8. C. A v učebně už pracovali také žáci třídy 6. B, kteří mají také zásluhu na založení záhonu narcisů v areálu školy.

„Na budování školní lesní učebny se podílí a ještě podílet bude mnoho žáků školy. Do zimy toho musíme ještě hodně stihnout. Vysadíme borovici lesní, jedli bělokorou, jalovec obecný, modřín opadavý i několik tisů. V neposlední řadě se musí lesík oplotit," říká o plánech třídní špičákovských osmáků. „Do lesíka budeme také navážet shrabané listí z areálu školy a vytvoříme kupu pro případné přezimování ježků, kteří se tu vyskytují."

Město Česká Lípa pomáhá se zadní částí lesíka, kterou nechalo prořezat a chystá sem zavážení zeminou, aby různé prohlubně nebyly pro děti nebezpečné. „V budoucnu tu chceme vysázet různé zajímavé keře, ale také jehličnaté stromy, kterých je v lesíku nedostatek," doplnil Flusek.

Od jara by lesní učebna měla být v intenzivní permanenci, a to nejen v hodinách přírodovědy a přírodopisu. O třídu se už hlásí například vyučující výtvarné výchovy, kteří tu chtějí uskutečnit hodiny kresby v přírodě.

Přibude i jezírko

V plánu je ještě například rozmístění ptačích budek, které vyrobí žáci 9. ročníků při dílnách. V areálu by mělo také vzniknout malé jezírko, lavičky by mělo doplnit šest pracovních stolů pro skupinovou práci a malý zahradní domek na uskladnění nářadí. ZŠ Špičák chce proto i v dalším roce požádat Nadaci pro obnovu a záchranu Jizerských hor o podporu v pokračování této činnosti.