Finanční prostředky v něm tak dosáhnou částky 10,5 milionu korun a stává se z něj tak nejvýraznější dotační program.

„Dotace do sportu dáváme hlavně na sportování dětí a podporu výkonnosti, ale v posledních letech i na sportování dospělých, handicapovaných a seniorů,“ říká starostka Romana Žatecká.

Žádosti o dotaci bude radnice přijímat od 24. ledna do 14. února. „Poslední tři roky dáváme do dotací sportu stále více peněz, začínali jsme na osmi milionech, dnes jsme na maximu financí, které do sportu, jako neinvestiční dotace, šly. Chceme zdravé děti a mládež, proto je naše podpora sportu tak zásadní,“ dodává místostarosta Juraj Raninec.

Dotace města do sportu se dělí do pěti kategorií:

• dotace na podporu celoroční činnosti sportovních organizací – 8 450 000 Kč (maximální výše dotace v jednotlivém případě 1 690 000 Kč a zároveň pro jednotlivého žadatele a jeden druh sportu 845 000 Kč)

• dotace na realizaci sportovních soutěžních akcí pořádaných na území města Česká Lípa – 600 000 (max. výše jednotlivé dotace 100 000 Kč)

• dotace na podporu handicapovaných sportovců – 150 000 Kč (max. výše jednotlivé dotace 50 000 Kč)

• dotace na podporu sportovních kolektivů a vrcholových sportovců jednotlivců v kategorii dospělých – 1 100 000 Kč (max. výše jednotlivé dotace je 10 000 Kč u žadatele – sportovního kolektivu - nesplňujícího podmínku pravidelné účasti na minimálně krajských sportovních soutěžích v kalendářním roce předchozím i současném; 100 000 Kč u vrcholových sportovců jednotlivců a 200 000 Kč u sportovních kolektivů splňujících podmínku pravidelné účasti na minimálně krajských sportovních soutěžích v kalendářním roce předchozím i současném)

• dotace na podporu sportovců jednotlivců v kategorii dospělých, veteránů a neregistrovaných dospělých sportovců – 200 000 Kč (max. výše jednotlivé dotace 20 000 Kč)