Cílem je zlepšit spolupráci mezi dárci krve a transfuzním oddělením liberecké nemocnice. „Tabulka pomocí kapiček krve přehledně znázorňuje stávající stav zásob a dárci tak mohou rychle zareagovat na potřeby oddělení,“ řekla mluvčí nemocnice Alexandra Kittnerová s tím, že uvedené údaje jsou spravovány přímo pracovníky transfuzního oddělení a jsou dle potřeby aktualizovány.

Tabulku najdou návštěvníci webu na stránce transfuzního oddělení v aktualitách. K pondělku 20. července měla podle tabulky nemocnice nejvíce zásob krve skupiny 0+ a naopak nedostatek krve B- a AB-.

Liberecká nemocnice se snaží získávat nové dárce pomocí projektu Bezpříspěvkové dárcovství – bezpečná léčba našich pacientů. Jen v loňském roce se díky projektu zaregistrovalo přes šest stovek nových dárců krve.

„Vloni k nám přišlo o sto sedmdesát sedm prvodárců více, než tomu bylo v roce 2007. Celkem jich tak za uplynulý rok bylo šest set padesát dva,“ vyčíslila dříve Alexandra Kittnerová.

Nemocnici pomohl především nábor studentů Technické univerzity v Liberci a spolupráce s jabloneckým Českým červeným křížem, který loni do Liberce vyslal 155 lidí odhodlaných pomáhat druhým. Cílem projektu „Bezpříspěvkové dárcovství“ je jak zvýšení povědomí o nutnosti bezpříspěvkového dárcovství krve, tak i upoutání zájmu mladých lidí, ochotných darovat krev.