A to díky místní akční skupině Podralsko, která na jihu Čech zastupuje region Českolipska a se svou expozicí bude upozorňovat návštěvníky i na regionální produkty.

„Vezeme tam vzorky na ukázku. Budou součástí celé naší expozice," potvrdila pro Deník Dagmar Strnadová, manažerka místní akční skupiny Podralsko, která certifikaci regionálních produktů řídí.

Sami regionální výrobci se svými prodejními stánky budou na veletrhu chybět. „Odradilo je především to, že veletrh trvá týden a většinou se nemohou na tak dlouho sebrat a odjet," vysvětlila Dagmar Strnadová.

LAG Podralsko veze do Budějovic také celou řadu propagačních materiálů z obcí a infocenter Českolipska. Největší část materiálů poskytla informační centra v České Lípě či Doksech nebo sdružení Českolipsko.

Podle Dagmar Strnadové je Země živitelka pro místní akční skupinu Podralsko velmi důležitá s ohledem na výměnu zkušeností. „Ta tam probíhá opravdu dost výrazně. Budeme v pavilonu Venkov, kde bude vystavovat celá řada dalších místních akčních skupin," dodala manažerka LAG Podralsko.

Místní akční skupina má s vystavováním na veletrzích bohaté zkušenosti. V posledních třech letech také opakovaně získala ocenění za nejhezčí expozici.