Na špičkovou techniku a kvalitní zázemí se mohou těšit dobrovolní hasiči ze Skalice u České Lípy, Chrastavy a německého Bernsdorf-Hernitzu. Nové vybavení, které jim usnadní činnost při zásazích, si mohou dovolit díky více než dvaceti milionům z evropských peněz. Za ně si každá jednotka ze zmíněných obcí pořídí po jednom hasičském autě a dva sbory si budou moci opravit zbrojnici.

Podle starosty Skalice u České Lípy Jiřího Löffelmanna se jen pro jejich dobrovolné hasiče z programu „Cíl 3 hasiči společně proti přírodním živlům“ podařilo získat zhruba 13 milionů korun.

„Pořídíme za ně novou cisternu a zrekonstruujeme zdejší hasičárnu,“ upřesnil Jiří Löffelmann.

Skaličtí hasiči budou mít zřejmě nejvíc práce s přestavbou hasičské zbrojnice. Po ní bude budova sloužit nejen místním požárníkům, útočištěm se stane do budoucna pro ty, kteří přijdou třeba kvůli povodni o střechu nad hlavou.

Budou mít kam jít

„Ve druhém patře hasičárny vzniknou tři nebo čtyři pokoje se sociálním zařízením. Nejenže do nich můžeme ubytovat oficiální návštěvy, budou také sloužit jako nouzové byty. Kdybychom totiž museli některé obyvatele například kvůli povodni evakuovat, nemáme je v současnosti kam uložit, protože nedisponujeme žádným nouzovým bytem,“ vysvětlil Löffelmann.

V přízemí zbrojnice pak budou mít zdejší dobrovolní hasiči k dispozici nové šatny a sprchy. Také tam přibudou nová parkovací místa pro hasičskou techniku. V prvním patře bude klubovna a zasedací místnost.

Nová cisterna bude při výjezdech sloužit rovněž dobrovolným hasičům v Chrastavě. Tu původní jim zničila povodeň v srpnu 2010. Auto sice opravili, ale každou chvíli se jim znovu porouchá. Není na něj spolehnutí a celková oprava by se jim už nevyplatila.

Musí dojet všude

„Bude to úplně první nové auto, které za léta fungování zdejší jednotky dostaneme. Z programu Cíle 3 jsme na ni získali v přepočtu přibližně šest a půl milionu korun,“ informoval velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů z Chrastavy Miroslav Pivoňka. Ten doplnil, že to, kdy nové auto dostanou, záleží především na rychlosti výběrového řízení. Podmínky pro výběr dodavatele totiž domluví starostové obcí až v průběhu ledna.

„Nový vůz budeme používat zejména pro zásahy při dopravních nehodách. Potřebujeme tedy, abychom se s ním v přilehlém hornatém terénu dostali všude. Podmínky, které musí nové auto splňovat, jsme si už sepsali,“ upřesnil Miroslav Pivoňka.

Program Cíle 3-hasiči společně proti přírodním živlům je zaměřený na pomoc především těm hasičským jednotkám, kterým povodeň poškodila techniku nebo hasičskou zbrojnici. Jelikož se jedná o program příhraniční spolupráce mezi Českem a Saskem, v každém projektu figurují společně české a německé obce. Lidé ze Skalice spolupracují s německými kolegy z Bernsdorf-Hernitzu již delší dobu. Do projektu na pořízení nových hasičských aut přibrali ještě Chrastavu.

„Skalice je v celém projektu hlavním, tedy lead partnerem. Největší díl administrace tudíž leží na nás. Už jsme uzavřeli smlouvu s lidmi z Euroregionu Nisa, aby nám s papírováním pomohli. Sami bychom to nezvládli,“ doplnil Löffelmann.