Občané Nového Boru žádají zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Místní Romové pak vidí jako řešení současné situace dostatek pracovních příležitostí. Radnice jedná se zainteresovanými organizacemi a prvním výsledkem je devět možností pracovního uplatnění Romů.

K eskalaci napětí mezi majoritou a minoritou došlo po brutálním útoku na začátku srpna. Tehdy skupina Romů napadla hosty herny, z nich tři skončili v nemocnici, nejvíce postižený se musel podrobit neurochirurgickému zákroku v Liberci.

Útoku předcházel konflikt mezi obsluhou a dvojicí mladíků, kteří chtěli hrát na automatech. Obsluha po nich požadovala občanské průkazy, mladíci ji začali slovně napadat. Jeden z hostů se ženy zastal a údajně jednoho z mladíků udeřil. Chvíli nato do herny přišla skupina vyzbrojená mačetami a obušky a začala si vyřizovat účty. Policisté zadrželi tři z útočníků, po dvou dosud policie pátrá.

Nová místa

„Jednali jsme s Probační a mediační službou v České Lípě a prvním konkrétním výsledkem je zřízení pěti dotovaných pracovních míst pro zdejší Romy a tři až čtyři místa mentorů pro občany z této komunity. Ti by měli, kromě jiného, působit i jako vyškolení prostředníci mezi romskou populací a samosprávou. Romové si ale také musejí uvědomit, že nemůžeme suplovat funkci úřadu práce, a že nejsou jediní, kdo se potýká s nezaměstnaností,“ sdělil starosta Jaromír Dvořák. Ujistil dále, že město bude usilovat o navýšení míst na veřejně prospěšné práce.

Ke zlepšení vztahů v Novém Boru má přispět i program ministerstva vnitra s názvem Úsvit, který se již osvědčil v řadě měst s problémovými lokalitami, jako je například Děčín nebo Most.

Znají prostředí

„Podstata programu tkví v tom, že na řešení problému se aktivně podílejí právě ti lidé, jichž se přímo týká. Jsou zřízená pracovní místa asistentů prevence kriminality, kteří dbají na zlepšení pořádku na veřejných prostranstvích nebo v jednotlivých bytových domech. Důraz je pak kladený na předcházení trestné činnosti. Je nesmírně důležité, aby tito asistenti dokonale znali dané prostředí, byli bezúhonní a také měli u místních lidí dostatečnou autoritu,“ upřesnila Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Děčínský primátor František Pelant si výsledky více než ročního působení romských asistentů pochvaluje. S odstupem více než jednoho roku lze konstatovat, že práce asistentů významně přispěla ke zlepšení vzájemného soužití Romů a příslušníků majority a ke zlepšení bezpečnostní situace v lokalitě, kde asistenti působí,“ zdůraznil primátor.

Přínos asistentů potvrdil i ředitel děčínské městské policie Marcel Horák, podle kterého se stali nedílnou součástí systému bezpečnosti a vybudovali si za uplynulých dvanáct měsíců potřebný respekt. „O něm svědčí mimo jiné i to, že se na asistenty obracejí samotní obyvatelé boletického a bynovského sídliště a žádají je o pomoc při řešení jejich problémů.“

Budou nominovat

Jaromír Dvořák vyzval zástupce Romů, aby z okruhu své komunity do týdne nominovali vhodné kandidáty, kteří by po absolvování zaškolení byli zaměstnaní právě jako asistenti prevence kriminality nápomocní strážníkům novoborské městské policie.

Romští mentoři by měli motivovat odsouzené k alternativním trestům, aby podmínky trestu splnili a nenastupovali trest odnětí svobody. V Děčíně mají mentoři úspěšnost šedesát procent.

Musí se učit

Jak ale starosta zdůraznil, většímu pracovnímu uplatnění Romů brání jejich nedostatek kvalifikace. „Tady by nám mělo pomoci nízkoprahové centrum. Než ale získáme na jeho vybudování dotace, chceme otevřít klub, kde by se dětem věnovali dva pracovníci, pomáhali jim s úkoly, doučovali je a motivovali,“ dodal Dvořák.

„Romským dětem často chybí smysluplná náplň volného času, ten totiž tráví většinou bez dohledu dospělých na ulicích. Nízkoprahové centrum by jim nabídlo alternativu, mohli by zde získat nové dovednosti, rozšířit si obzory, v řadě takových komunitních center je poskytována mimo jiné možnost doučování. S tím pak přichází zlepšení prospěchu a větší motivace chodit do školy i učit se,“ uvedla Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení pro probaci a mediaci v justici.

„Zlepšení vztahů mezi jednotlivými skupinami obyvatel má být prioritou pro všechny bez ohledu na etnickou nebo politickou příslušnost. Vstřícné kroky by ale mělo učinit nejen město nebo stát. Zájem na řešení situace a vylepšení své pozice ve vztahu k majoritnímu obyvatelstvu musejí mít hlavně také sami Romové,“ uzavřela Jitka Gjuričová.