NOVOBORSKO - Lávka nad silnicemi 1/13 a 1/9 je jednou z hlavních priorit Svazku obcí Novoborsko a partnerského příhraničního mikroregionu Žitavskéhory.
„Máme enormní zájem na tom, aby byla lávka postavená v prostoru u hájovny, poněvadž v těchto místech přecházejí komunikaci turistésměřující na Klíč i cykloturisté.Jen přemostění umožní, aby byl přechod přes komunikace bezpečený,“ je přesvědčenýJiří Vosecký, předseda Svazku obcí Novoborsko.
Upozorňuje, že po lávce volají také turisté z německých příhraničních obcí sdružených do mikroregionu Žitavské hory.„S německými partnery jsme už na toto téma jednali, v žádosti o dotaci českou stranurozhodněpodpoří. V úvahu připadá dotační titul Cíl 3, což je jeden z programů EU zaměřený na přeshraniční spolupráci v letech 2007 až 2013.“
Nositelem projektuby mělo býtměsto Nový Bor, partnery oba zmíněné mikroregiony. Zastupitelé Nového Boru záměr podpořili . „Cesta, z níž se bude na lávku vstupovat, je majetkem města. I proto padla volba na místo u hájovny,“ podotýká místostarosta města Jindřich Mareše.

„Na přípravné projektové dokumentaci, která je pro podání žádosti o dotaci nezbytná, již pracuje Projektová, inženýrská a konzultační kancelář Vaner Liberec. Společnostse zaměřuje na dopravní stavby a jejím dílem je i známá lávka na Rádle“ připomíná místostarosta. Jestliže město Nový Bor dotaci získá, mohla by být stavba lávky zahájená na jaře příštího roku.