„Na obou setkáních byl přítomná architektka, která připomínky zapracuje do projektů,“ uvedla Jana Kosťunová z Poradny pro rozvoj venkova.
„Chystáme další setkání s občany na začátek září. Na nich budou moci připomínkovat už zpracované projekty úpravy,“ řekla Jana Kosťunová.
Obyvatelé českolipských sídlišť měli celou řadu připomínek. „Na obou místech vadí lidem venčení psů na plochách určených pro děti a chtěli by doplnit zeleň,“ shrnula nejčastější připomínky organizátorka akce.
Horní vnitroblok na Ladech považují lidé za bezpečný pro malé děti, protože tu nejezdí auta. Naopak problémem je mládež, která tu dělá hluk i v noci. Lidé navrhovali vytvořit vhodnější prostor pro dospívající mimo vnitroblok, vybavit jej U rampou. Často se tu také setkávají s pohozenými stříkačkami a chybí jim tu dohled policie.Uvítali by také správce, třeba místního obyvatele, který by dohlížel jak na pořádek, tak na klid.
Prostor u Centrálu na Špičáku má také své bolesti. Tma, nepořádek, hluk, bezdomovci, psi a mezi tím si hrají děti a chodí tu kolemjdoucí.
Lidé by chtěli tuto část zklidnit, osázet zelení, vytvořit po celém sídlišti místa, kde by děti mohly jezdit na bruslích a kolech, hrát si, sportovat, a v neposlední řadě dovybavit a lépe využít areál u základní školy.