Obhlédnout práce na probíhajících opravách technického zařízení a dětského oddělení přijel do českolipské nemocnice s poliklinikou zástupce majitele zařízení a zároveň hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Okomentoval i rozhodnutí českolipské radnice odložit odkup nabízeného majetkového podílu a uspořádat anketu, v níž se mají k městským investicím vyjádřit občané.

„S další nabídkou počkáme na výsledek ankety. Ta má proběhnout zároveň s krajskými volbami, je tedy evidentní, že to dále bude řešit nové zastupitelstvo Libereckého kraje. Podle mě, vzhledem k tomu, jak jsou dnes všichni rozumně opatrní s prodejem majetku, bude muset proběhnout nové ocenění hodnoty nemocnice i na základě investic, které se nyní realizují. Neumím si představit, že na základě posudku, který máme v současnosti k dispozici, se bude vyjednávat příští rok," řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že pokud Česká Lípa nakonec projeví zájem do nemocnice majetkově vstoupit, bude muset kraj nabídku aktualizovat. Současná nabídka, tedy prodej 49 procent nemocnice za 161 milionů korun, tímto definitivně padá.

Kam s nimi?

Finanční prostředky, které mělo město Česká Lípa do nemocnice nákupem podílu vložit, byly určeny mimo jiné na opravy dalších oddělení, která jsou v současnosti v havarijním stavu.

„Pro nás to má jeden negativní dopad. V současnosti máme na ministerstvu žádost ohledně peněz, za které jsme chtěli pořídit přístroje určené právě do těch zrekonstruovaných prostorů, což teď bude značně problematické. Ale to je život," povzdechl si generální ředitel českolipské nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

EPC

V současnosti v nemocnici probíhají práce na projektu EPC, což je anglická zkratka pro poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Znamená to, že jeden dodavatel na sebe vezme většinu finančních a technických rizik, a má za úkol průběžně dosahovat úspor energií a provozních nákladů spravovaného zařízení. Základním principem je pak to, že opatření jsou splácena z dosažených úspor. Zakázku získala společnost EVČ Pardubice, která zajistí mimo jiné výstavbu zbrusu nové efektivnější kotelny a instalaci úsporného LED osvětlení na chodbách. Návratnost investice je smluvně stanovena na deset let.

„V rámci EPC se bude zřizovat i kogenerační jednotka, která bude vyrábět určité množství elektrické energie, čímž bude nemocnice moci pokrýt část spotřeby," říká provozní technický a provozní ředitel nemocnice Ivan Garaj s tím, že se budou hledat i další energetické úspory, včetně dálkové regulace teploty jednotlivých místností dle aktuální potřeby.

Na konci roku dobíhá smlouva s bývalým dodavatelem energií a kvůli odvolání účastníků výběrového řízení na nového dodavatele se opozdil harmonogram prací na novém vybavení.

„V případě, že se do konce roku nepodaří novou kotelnu zprovoznit, slíbil nový dodavatel dočasně přistavit kotelnu mobilní," dodává Ivan Garaj.