Oproti dosavadnímu postupu, umožňuje odstranit pouze nádorem zasažené mízní uzliny. Pacientky tak po operaci netrpí řadou obtíží ani vedlejšími účinky chybějících uzlin. S moderní metodou začíná i českolipská nemocnice. „Zdejším lékařům s jejím zaváděním pomáhá MUDr. Vladimír Červinka, specialista na chirurgii nádorů prsu,“ upozornil tiskový mluvčí nemocnice Petr Pokorný.

„Z onkologického hlediska je metoda detekce sentinelové uzliny zlatým standardem při operacích prsu pro karcinom. Díky tomuto postupu je dodržena onkologická radikalita výkonu již při výkonech menšího rozsahu, což je z hlediska psychiky ženy významné. Nádor se z prsu šíří do spádových lymfatických uzlin. Ještě donedávna jsme museli při operaci vyjmout všechny tyto uzliny, protože jsme nevěděli, která z nich je zasažená a která už ne,“ říká primář chirurgického oddělení NsP Česká Lípa MUDr. Pavel Hladík, Ph. D.

Před operací se pacientce do okolí nádoru prsu vpraví radioizotop technecia. Pomocí speciálního vybavení pak lékař při operaci mapuje šíření radioizotopu do spádových mízních uzlin. První z těchto uzlin se nazývá sentinelová. Většinou je jen jedna, ale někdy mohou být až tři. Tyto uzliny jsou při operaci cíleně vyjmuty.

Chtějí kvalitní péči

Jak primář Hladík ujištuje, během operace je použití přístroje velmi jednoduché a metoda nevyžaduje žádný speciální hygienický režim. Díky detekci sentinelové uzliny může být vynechána revize podpažní jamky, která s sebou někdy nese významné komplikace jako je například omezení hybnosti příslušné horní končetiny případně vznik lymfedému končetiny.

Do komplexu diagnostických metod použitých při léčbě nádorů prsu patří i imunohistochemické vyšetření lymfatických uzlin. Toto náročné vyšetření se díky určení sentinelové uzliny může soustředit pouze na tyto spádové uzliny. Celý diagnostický proces se tím významně zpřesní a omezí se finanční náklady na jeho provádění.

Lékaři v České Lípě uskuteční ročně 70 až 80 operací prsu, ale operace s využitím detektoru sentinelové uzliny dosud nevykonávali. Předpokládají, že po zavedení této nové metody zkvalitní péči o pacientky s karcinomem prsu v regionu.

„Lze očekávat i větší zájem pacientek o léčbu v českolipské nemocnici. Na nárůst počtu operací jsme kapacitně připraveni. Metoda detekce sentinelové uzliny při operacích pro karcinom prsu je nyní celosvětovým trendem. Nepoužívání této metody je pak nepochopením strategie komplexní onkologické léčby,“ konstatuje primář Hladík.

Rakovina prsu je u žen relativně nejčastější zhoubné onemocnění. Nejohroženější kategorie jsou ženy mezi čtyřicátým a šedesátým rokem.