Zdejší Valdštejnové se významně zasloužili o to, že nová trať vedla z Bakova nad Jizerou do České Lípy právě přes Doksy. Trať se pod koly vagonů rozezvučela 14. listopadu 1867. V 50. letech minulého století bylo z hraběcí čekárny kulturní středisko s knihovnou a s jednou z prvních televizí v kraji.

Klíče od čekárny zájemcům půjčí v nádražní kanceláři. Otevřená nastálo být nemůže, protože by ji brzy zničili vandalové. Uvnitř jsou dva nástěnné obrazy od pražského malíře Hugo Ullika z roku 1869.

Na jednom z nich umělec vyobrazil zámek Valdštejnů v Doksech, který je v současnosti majetkem města. Druhá malba nabízí dobový pohled na nedaleké pobřeží Máchova jezera.

Při budování železnice Doksy změnily svou tvář. Voda z jezera musela ustoupit potřebám stavby. Do té doby totiž sahala až k hotelu Grand ve středu města.