Jako odborná část doprovodného programu výstavy 100 let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se ve čtvrtek 20. září uskuteční ve Velkém porotním sále Okresního soudu v České Lípě historická konference s názvem 100 let a Českolipsko. Veřejnost má unikátní příležitost seznámit se zajímavými regionálními tématy uplynulého století v jinak málo přístupném, leč velmi reprezentativním českolipském sále. Vstup na konferenci je přes hlavní vchod budovy okresního soudu.

Konference bude zahájena v 10 hodin a její program je naplánován zhruba do 15 hodin. Plody svého bádání zde přednese několikero historiků i aktivních amatérských badatelů, kteří v regionu působí. Jejich vzájemné setkání je důležité pro předávání poznatků a budoucí spolupráci. Výtahy z jednotlivých referátů budou následně publikovány formou elektronického sborníku, přístupného na internetových stránkách českolipského muzea.

Na konferenci se představí devatero referujících, jejichž příspěvky jsou v harmonogramu seřazeny chronologicky. V dopoledním bloku zazní referáty Radka Andonova, Ladislava Smejkala, Michala Panáčka, Petra Karlíčka z Archivu města Ústí nad Labem a Michala Rádla z archivu v České Lípě. Odpoledne jejich místo zaujmou badatel Petr Fletscher ze Stružnice, Zdeněk Rydygr z Eduard Held Muzea, Tomáš Cidlina a Eliška Vavříčková, ředitelka Sklářského muzea Nový Bor.

Po zakončení konference v odpoledních hodinách bude účastníkům a posluchačům nabídnuta možnost komentované prohlídky výstavy 100 let v ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Historickou konferenci 100 let a Českolipsko s Vlastivědným muzeem a galerií spolupořádá Státní okresní archiv v České Lípě. Projekt byl realizován, stejně jako výstava 100 let a další části jejího doprovodného programu, s finanční podporou Ministerstva kultury.

Časový harmonogram konference

10:00 Zahájení konference
Zahajovací proslov Milana Vencla, předsedy Okresního soudu v České Lípě

10:15 Radek Andonov
Posádkové město Česká Lípa 1915-1918

10:35 Ladislav Smejkal (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě)
 Státotvorná funkce českých menšinových muzeí

10:55 Michal Panáček
Nordböhmischer Excursions-Club a Český musejní spolek pro kraj Českolipský v České Lípě - aktivity dvou národnostních vlastivědných spolků v době před II. světovou válkou v jednom městě

11:40 Petr Karlíček (Archiv města Ústí nad Labem)
 Napínavá doba politické karikatury a satira Čechů a Slováků a českých Němců

12:00 Michal Rádl (Státní okresní archiv Česká Lípa)
 Českolipský starosta Josef Thurner

13:20 Petr Fletcher
 Poštovní úřad v Jezvé a příběh poštmistra Karla Schreibera

13:40 Zdeněk Rydygr (Eduard Held Muzeum)
 Zlá léta, o životě lidí na Zákupsku v letech 1938-1946

14:00 Tomáš Cidlina (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě)
Česká Lípa v přízni státníků, vztah města a prezidentské kanceláře

14:20 Eliška Vavříčková (Sklářské muzeum Nový Bor)
Zrod českého skla (1945-1958)

14:40 Zakončení konference
Fakultativně komentovaná prohlídka výstavy 100 let v ambitu Vlastivědného muzea a galerie