Pro město spravuje byty Novoborská bytová společnost NOBYS. Její jednatel Jaroslav Voldřich připomíná: „V Novém Boru probíhala postupná deregulace nájemného od roku 2007, loni se uskutečnila jeho závěrečná etapa a nájemné bylo navýšeno v souladu se zákonem. Ve standardních bytech platí nájemníci čtyřicet korun za metr čtvereční a v bytech se sníženou kvalitou o deset procent méně, tedy třicet šest korun za metr čtvereční,“ konkretizuje.

Upozorňuje také, že tato výše není maximální nájemné určené zákonem. „Navíc smluvní nájemné není tržní, to by muselo být vzhledem k nedostatku bytů v Novém Boru vyšší,“ je přesvědčený Jaroslav Voldřich.

Mají málo bytů

Bytový fond města původně tvořilo na 1 300 bytů, ale od roku 1996, kdy byla zahájena privatizace bytů, se počet obecních bytů snížil cca na 300.
Město trpí nedostatkem bytů, a tak je nasnadě, že se radnice bude muset bytovou politikou zabývat. „S dalším navýšením nájemného, které by připadalo v úvahu od 1. ledna letošního roku, prozatím nepočítáme,“ ubezpečila uživatele obecních bytů místostarostka Stanislava Silná.

Také v Mimoni letos nepočítají se zvýšením nájemného v městských bytech. „My jsme využili loni maximální možné navýšení, v současnosti je nutná dohoda s nájemníky,“ shrnul starosta František Kaiser. Připustil ale, že by se v některých domech nájemné zvednout mohlo.

„Pokud budeme investovat například do zateplení nebo výměny oken, pak budeme muset zdražit. Uvažujeme také o tom, že bychom některé domy prodali a peníze pak investovali do zbývajících bytových domů,“ dodal.

Objektivním souborem dat o výši nájemních smluv uzavřených po 1. lednu 2011 bude cenová mapa, kterou hodlá zveřejnit ministerstvo pro místní rozvoj. „Pro nájemníky by měla být základní informací o tom, jakých cen je možné dosáhnout v daném místě a čase. I pro nás bude cenová mapa určitým vodítkem při zpracování nové bytové koncepce,“ předpokládá Stanislava Silná.

První verzi cenové mapy má ministerstvo zpracovat do konce února. Na její zveřejnění čekají jak soukromí vlastníci domů tak mnohé radnice.