Připomeňme, co se kolem bytů Mimoňské komunální odehrálo. V roce 1996 převedla radnice větší část svých bytů (kolem osmi set) na akciovou společnost Mimoňská komunální. Část městských bytů prodala, asi čtyři stovky si jich město ponechalo. V roce 2000 pak provedla druhou část privatizace městských bytů.

Nájemníci, kteří bydlí v bytech MK, ale chtěli také své byty privatizovat za stejných podmínek, jaké měli jejich spoluobčané, tedy za zvýhodněnou cenu. Od té doby průběžně všechna zastupitelstva zkoušela najít řešení, ale marně.

Prvním návrhem bylo, aby si nájemníci odkoupili akcie MK. S nimi by sice získali vliv na konání společnosti, cenné papíry by ale neměly žádnou vazbu na užívací nebo dispoziční právo k bytu. Kromě toho by nájemníci nemohli žádat o úvěr na rekonstrukci bytu, protože by byli jen majitelé akcií, nikoliv nemovitosti.

Dalším variantou byla možnost transformace MK na družstvo. Ani k tomu nedošlo. V roce 2002 pak přišla nabídka na odkoupení bytů jinou firmou. „Město by se prodejem zbavilo možnosti ovlivňovat cokoli ve věci bydlení. Uživatelé bytů by byli vydáni na milost a nemilost nového jiného cizího vlastníka,“ řekl tehdejší zastupitel Miroslav Starý. Prodej se neuskutečnil.

Rok 2003 přinesl vznik Sdružení nájemníků Letná - Mimoň, které mělo tehdy 230 členů z jedenadvaceti domů. Sepsali petici, v níž kromě prodeje bytů žádali i zprůhlednění hospodaření MK.

Chtěli vrátit majetek městu

V roce 2005 se dohoda zdála být na spadnutí. Sdružení nájemníků Letná se přiklonilo k variantě transformace MK na bytové družstvo. Člen výboru Jaroslav Sýkora tehdy řekl: „Město převezme svůj nevhodně a neefektivně vložený majetek. Družstevníci budou mít možnost aktivně se podílet na rozhodování o opravách a investicích domů, ve kterých bydlí.“

V tomto roce také začala jednání o ceně bytů. Návrhy se pohybovaly od tisíce korun za metr čtvereční až po čtyři a půl tisíce. O rok později padly návrhy cen, s nimiž ale sdružení nájemníků z Letné nesouhlasilo. A ukázal se další problém: o cenách může rozhodovat pouze představenstvo společnosti. Akcionář – tedy město, respektive zastupitelstvo – do tvorby cen zasahovat nemůže.

Rok 2008 přinesl další akci. Občané nespokojení s průběhem privatizace bytů v Mimoni začali připravovat místní referendum o oddělení Letné od města. Nakonec se neuskutečnilo. Současnost je taková, že zastupitelé stanovili prodejní cenu bytů, a to 6 170 Kč za metr čtvereční u cihlových domů, u paneláků pak 5 700 Kč.
Sdružení nájemníků ale tuto cenu považuje za přemrštěnou zejména s ohledem na stav domů.

Volební programy snad všech stran v Mimoni obsahovaly prodej bytů. Jak ale řekl starosta František Kaiser, město musí mít majetek, kterým disponuje. Navrhuje proto prodat cca stovku bytů. „Po deregulaci nájemného máme šanci začít domy opravovat. Kdybychom prodali byty za nižší ceny, mohli bychom mít problémy, že nehospodaříme řádně se svěřeným majetkem.“