Nájemníci, nepodléhejte nátlaku! Jednoznačný vzkaz vyslal ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský po schůzce se zástupci nájemníků, kteří bydlí v bytech CPI Byty a. s. v Ústí n. Labem, Třinci, Litvínově a České Lípě. Všude se lidé brání skokovému navýšení nájemného kvůli konci regulovaného nájemného k poslednímu prosinci letošního roku.

Proti nátlaku se braňte soudem

„Nájemníci se nesmí nechat zastrašit případným agresivním vyjednáváním ze strany majitelů. Pokud cítí, že se jim děje křivda, nebo je na ně vyvíjený nepřiměřený nátlak, zákon jim dává cestu, jak se bránit včetně soudního sporu,“ sdělil ministr Kamil Jankovský.

CPI Byty a. s. vlastní v České Lípě zhruba sedmnáct stovek bytů na sídlištích Sever a Kopeček. Jejich obyvatelům by mělo v příštích třech letech stoupat nájemné ze současných šestačtyřiceti korun za metr o deset až patnáct korun podle velikosti bytu.

Vyšší nárůst přitom mohou čekat lidé, kteří žijí v malometrážních bytech. Ti by mohli za tři roky platit až devadesát korun za metr. Po uplynutí tříleté aklimatizační lhůty by se mělo nájemné zvyšovat o inflaci.

CPI nechce komunikovat

Protože s dodatkem smlouvy musí souhlasit obě strany, CPI již několik týdnů vyjednává s obyvateli obou sídlišť. Jak Deník informoval, jsou i takové případy, kdy nájemník nepřistoupil v prvním kole na vlastníkem stanovené navýšení nájemného a odměnou mu byl dopis. V něm mu majitel sděluje, že může rovnou platit o téměř sto procent vyšší nájemné hned a v případě soudního sporu se CPI domůže svého práva.

„Potíž je v tom, že CPI Byty nechce komunikovat. Nejde o to, že by lidé nepřistoupili na zvýšené nájemné, ale vlastník nerespektuje skutečnost, že vše je o dohodě,“ informovala ministra za Českolipany Monika Rejnartová z občanského sdružení Za klidný Sever, jež hájí zájmy nájemníků na Severu a Kopečku.

Jak dále upřesnila, lidem nejvíce vadí inflační doložka, podle níž by se mohlo nájemné zvyšovat po neomezeně dlouhou dobu. „Nijak neřeší, co by nastalo v případě, pokud by v budoucnu došlo ke snížení cen,“ doplnila Rejnartová.

Mají málo informací

Během schůzky se ale jen nepředkládaly argumenty nájemníků, ale domluvily se praktické a užitečné věci. I když do konce regulovaného nájemného zbývá už jen něco málo přes měsíc, mají lidé minimum informací o tom, jak postupovat při uzavírání dodatků k nájemným smlouvám. Proto se mimo jiné sdružení stane oficiálním prostředníkem mezi samotnými nájemníky a ministerstvem.

„Lidé nám mohou posílat svoje dotazy ohledně deregulace, jak mají postupovat vůči CPI při vyjednávání o dodatku, na jakou finanční pomoc od státu mají nárok v souvislosti se zvýšeným nájemným. Veškeré otázky předáme na ministerstvo, kde je kompetentní úředník zodpoví,“ vysvětlila Monika Rejnartová.

Náměstek poradí

Co všechno dalšího vzešlo ze setkání s ministrem Jankovským se Českolipané dovědí 14. prosince, kdy proběhne schůzka členů sdružení. Zde by měl na jejich přímé otázky odpovídat i náměstek ministra Miroslav Kalous, který přislíbil účast v případě, že mu časové povinnosti dovolí přijet. „Jeho přítomnost bychom samozřejmě uvítali, protože by na vlastní oči viděl, jaký je stav panelových domů v kontrastu s požadavky CPI,“ doplnila Monika Rejnartová.

Ministr Kamil Jankovský chce vyslechnout i druhou stranu. Po zástupcích nespokojených nájemníků by tak měl zamířit na ministerstvo představitel CPI BYTY a. s., jehož se chystá v nejbližší době Jankovský vyzvat rovněž ke společné schůzce.