Ústředním tématem je právě celoměstský požár, od kterého letos uplynulo 200 let, a podoba města před ním a po něm. Inspirací mohou být i stavby, místa a události z jednotlivých panelů výstavy. Soutěž je vyhlášena jako volná, umožňuje vytvořit díla všech možných uměleckých žánrů v jakékoliv hmotné nebo jiné formě. Mohou to být kresby, malby, fotomontáže, koláže, sochařské dílo nebo instalace, literární pojednání, povídka, fejeton, báseň nebo písnička či hudební skladba.

Díla mohou soutěžící odevzdávat do Regionálního turistického informačního centra na náměstí TGM, a to do 20. října. Práce vyhodnotí odborná porota, výsledky budou vyhlášeny a úspěšní autoři odměněni při slavnostním ukončení výstavy v pátek 30. října od 17 hodin na náměstí. Oceněné práce budou poté postupně vystaveny v prostorách infocentra.

Organizátoři výstavy z Vlastivědného spolku Českolipska a Regionálního turistického informačního centra zároveň připravili pro veřejnost kvíz, ve kterém si zájemci mohou otestovat poznatky z výstavy. Pracovní list je primárně určen žákům a studentům základních i středních škol, kteří mohou tento list vyplnit společně se svou třídou a využít k tomu organizované prohlídky s průvodcem. Kvíz si ale může zkusit vyplnit každý, pracovní listy jsou zdarma k vyzvednutí v infocentru. Úspěšní řešitelé se mohou těšit i malou odměnu. Organizovanou prohlídku s průvodcem pak mohou školy objednat na e-mailu menclova@mucl.cz.

Výstava Zrcadla do historie potrvá v ulicích České Lípy do konce října, mapka s vyznačenými místy jednotlivých panelů je k dostání v infocentru.

Možné formy a témata:

Výtvarná
– volná kresba, zákres do fotografie, dokreslení nějakého současného místa
– malba temperou, olejem, akvarel na papír, plátno nebo dřevo, maximálně do formátu A2
– fotomontáž elektronická nebo fotografická
– koláž
– sochařské dílo, plastika
– instalace, objekt
– architektonický návrh, projekt, studie

Umělecká
– literární pojednání – povídka, fejeton, „zpráva do novin“
– audiovizuální dílo – videoreportáž, spot, klip
– veršovaný útvar – báseň, poem, melodram
– hudební ztvárnění – píseň, hudební skladba

Soutěžní kategorie:
I. děti do 10 let
II. děti a studenti od 11 do 18 let
III. dospělí a rodiny s dětmi

Datum odevzdání:
Nejdéle do úterý 20. října 2020