V září 2001, probíhala v městském divadle v Novém Boru veřejná výstava všech sedmi návrhů, kterou organizoval odbor školství a kultury. Celkem bylo vyplněno 432 anketních anketních lístků. Z nichž sedm patřilo mimoborským občanům.
V anketě bylo vzneseno několik připomínek, nejvíce pro nedostatek zeleně, parkovacích míst a nesouhlasem proti stavbě podchodu. Nyní se mezi diskutované objekty přidává i kavárna. Pro některé občany Nového Boru je to ultramoderní stavba, která nezapadá do historického rázu náměstí.
Za zmínku také určitě stojí schodiště a zídky. V dnešní době, kdy se ve většině měst snaží vybudovat bezbariérové přechody a cesty, určitě stojí za zmínku i schodiště a zídky, které jsou v návrhu.
Devět zastupitelů města napsalo otevřený dopis adresovaný místostarostce Nového Boru, Stanislavě Silné, ve kterém vyjadřují svůj nesouhlas s realizací náměstí dle návrhu Bořka Šípka z několika důvodů:
1) navrhovaná kavárna je zbytečná a narušuje historický ráz náměstí
2) je plánováno velmi výrazné omezení stávajícího parčíku.
3) počítá se s budováním nových bariér
4) na ploše náměstí se nepočítá s parkováním
5) zídky v oblasti vývěsek jsou zbytečné, nové řešení je horší než stávající
6) výrazné finanční náklady projektu
7) projekt je odmítán značnou částí obyvatelstva a nebyl dostatečným způsobem projednáván.
Za správné považují provést opravu Kalinovy ulice, rozšíření Sklářského muzea
opravu plochy náměstí Míru i Tržního náměstí, jednoduché úpravy náměstí a doplnění zeleně.
Otázkou je proč ze dvanácti tisíc obyvatel Nového Boru vidělo projekt pouze malá část z nich.
Podle našich informací sepisují občané Nového Boru petici, zda bude celkově proti celému návrhu Bořka Šípka a nebo jen k některým částem se teprve dozvíme.