Co dříve šlo pečlivě kontrolovat, dnes již není tak snadné. Novela zákona o přestupcích, platná od 1. října loňského roku, na první pohled vše prakticky zjednodušuje na jeden průběžně doplňovaný seznam akcí, během jejichž konání je zkrácena doba nočního klidu.

Pro mnohé překvapivým důsledkem nového nařízení Ministerstva vnitra je nemožnost zakázat v této době hlučné jednání po 22. hodině i jinde na katastru města nebo obce, byť daleko z doslechu zvukových aparatur a hlučných návštěvníků konkrétní zábavy.

Během schvalování doplněné obecně závazné vyhlášky to potvrdila vedoucí správního odboru Městského úřadu v České Lípě Petra Dolečková.

„Je mi to líto, ale je to tak a nemůže za to město Česká Lípa," podotkla během posledního jednání zastupitelů starostka České Lípy Romana Žatecká a předala slovo k upřesnění Petře Dolečkové. „Zkrácení doby nočního klidu se opravdu váže na celé území daného celého města," vysvětlila výsledky svého rozboru problematiky Dolečková. Uvedla i konkrétní příklad. „Pokud zastupitelstvo schválí zkrácení například od půlnoci do šesté ranní, může se stát, že si vaši sousedé naplánují vlastní rodinnou oslavu na den, kdy je doba nočního klidu zkrácená. V tu chvíli mohou směle slavit do dané doby," zjednodušuje Dolečková. Proti případným narušitelům prý není možné nijak zasáhnout. „Všechny vyhlášky byly schváleny odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra," doplnila starostka České Lípy Romana Žatecká.

Obdobné vyhlášky v uplynulých měsících schválily prakticky všechny obce v ČR.