Po téměř dvou letech skončila kompletní rekonstrukce střech všech budov v areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě, kde sídlí Vlastivědné muzeum a galerie.

Liberecký kraj jako zřizovatel muzea za rekonstrukci zaplatil téměř 24 milionů korun a kromě střech řemeslníci opravili i fasády. Jde o dobře viditelnou proměnu, kterou by obyvatelé České Lípy i návštěvníci města měli ocenit.

I když už je rekonstrukce dokončená a těsně před kolaudací, část klášterního areálu, ambit a Svaté schody, zůstane ještě asi dva měsíce kvůli úklidu a výmalbě vnitřních prostor uzavřená. Slavností otevření pod novou střechou a s programem a výstavou o rekonstrukci se uskuteční 11. září u příležitosti Dnů evropského dědictví.

Opravené střechy kláštera září při pohledu ze země, ale i na fotografii, kterou nad klášterem pořídil dron. Muzeum pod novou střechou v pátek navštívil také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a statutární náměstkyně hejtmana Hana Maierová.„Rekonstrukce dopadla výborně, jsem spokojený a věřím, že v takovém rozsahu se teď střecha nejméně sedmdesát let opravovat nebude," řekl Zdeněk Vitáček, ředitel českolipského Vlastivědného muzea a galerie.

Střechy kláštera sice byly v letech 1987 a 1988 opraveny, ale špatně a necitlivě. Do expozic a depozitářů muzea stále více zatékalo. „U takových objektů, kde jsou uložené a vystavené sbírky, tak je střecha a zajištění objektu to nejdůležitější, aby nedocházelo k poškozování sbírek," uvedl ředitel.

Rekonstrukce střechy a krovů, které byly ve stále horším stavu, se přitom připravovala už před několika lety, ale nikdy k ní nedošlo. „Po zjištění stavu se pro nás zajištění rekonstrukce střech českolipského muzea stalo prioritní akcí společně s otevřením Oblastní galerie v nových prostorách v Liberci," uvedla včera Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

Celá investiční akce zahrnovala částečnou rekonstrukci krovů, celkovou výměnu střešní krytiny za keramické bobrovky, opravu pískovcových říms, výměnu všech střešních oken, hromosvodů a okapového systému.

„Oprava havarijního stavu střechy je vlastně záchranou pro expozice muzea. Jsem ráda, že v minulosti dlouho odkládaná rekonstrukce se nyní podařila zrealizovat," neskrývala radost náměstkyně hejtmana.

„Kromě toho jsme ještě navíc investovali jeden milion korun na kompletní opravu všech omítek včetně nátěrů."

Původní rozpočet celé akce byl 32 milionů korun, kraji se ale podařilo vysoutěžit daleko příznivější cenu a i s navýšením na omítky nakonec celkové náklady činily 23,8 milionu korun.

Liberecký kraj chce své českolipské muzeum dál zvelebovat. Podle Hany Maierové se počítá s výměnou oken a opravou v budovách kláštera a měla by se také modernizovat expozice muzea v 1. patře.

Liberecký kraj už nyní připravuje také obnovu omítek českolipského Červeného zámečku, který slouží coby depozitář muzea. „Evropské fondy se zaměřují na modernizaci expozic, ale také na ochranu sbírek, tak věříme, že se v novém rozpočtovacím období podaří získat dotaci pro rekonstrukci Červeného zámečku," dodala náměstkyně hejtmana.

Opravené střechy kláštera září při pohledu ze země, ale i na fotografii, kterou nad klášterem pořídil dron. Muzeum pod novou střechou v pátek navštívil také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a statutární náměstkyně hejtmana Hana Maierová.