Hodinu vysvětloval bývalý starosta NovéhoBoru

Radek Nastič průběh událostí, které vedly kjeho zatčení 1.března 2007, vazbě, odvolání zfunkce a trestnímu příkazu, kterým jej soudce JUDr. Vlastimil Nedvěd uznal vinným zpřijímání úplatků a zneužití pravomoci veřejného činitele. Trestní příkaz nenabyl právní moci, a tak Radek Nastič stanul ve čtvrtek v8hodin před soudcem Okresního soudu vČeskéLípě.

Radek Nastič vypověděl, že Lubomíra Bártu (který mu měl předat úplatek 150tisíc za zprostředkování koupě domu vArnultovicích) zná od 14let. „Do března 2007jsem jej považoval za přítele a člověka, kterému mohu důvěřovat,“ řekl Nastič, který ksoudu přišel vdžínách, tričku a tmavomodrém sportovním svetru.

Zvýpovědi Radka Nastiče plyne, že původně měl Lubomír Bárta poskytnout sponzorský dar novoborské ODS na předvolební kampaň vroce 2006.Protože ale hodlal investovat do podnikání, rozmyslel sito.

Klíčové setkání podle Nastiče proběhlo vprvní polovině prosince 2006.Zde měl Bárta hovořit okoupi domu vArnultovicích, slíbit sponzorský dar pro FK Nový Bor a požádat Nastiče oinformace ke koupi vily vKalinověulici.

„Jako krajský zastupitel jsem zjistil, že záležitost prodeje areálu vKalinově ulici bude kraj řešit vlednu 2007.To byl důvod, proč jsem nevypovídal. Nechtěl jsem do celé věci zatahovat osobu kancléře hejtmana Mgr. Chýleho,“ řekl Nastič.

„Řekl jsem Bártovi, že se setkáme na kolbišti kvůli koupi areálu vKalinově ulici, protože oněj město mělo velký zájem. Měl jsem volit diplomatičtější vyjádření,“ pokračoval Nastič.

Poté, co Bárta podal nabídku na koupi domu vArnultovicích, se oba aktéři kauzy sešli vBártově kanceláři. „Více jak 14dní jsem věděl, že mě sleduje a odposlouchává policie. Řekl mi to Mgr. Stehlík, odkud to věděl, nevím,“ citujeme dále výpověd Radka Nastiče. „Nejsem tak hloupý, abych stěmito znalostmi šel pro úplatek.“

Dne 1.března se Bárta ptal, jak rozhodlo zastupitelstvo. „Sešli jsme se vkanceláři Lubomíra Bárty, kde jsem převzal obálku spenězi na sponzorský dar pro fotbalisty. Nekontroloval jsem, kolik vní je, věřil jsem mu. Rozloučili jsme se, pozval jsem ho na svatbu včervnu a za 20vteřin mě zadrželi,“ vylíčil Radek Nastič.

Před soudem vypovídaly pracovnice novoborského odboru správy majetku, které obě shodně potvrdily, že je Nastič nijak neovlivňoval, jen se standardně ptal na postup při prodeji. „Bárta nahlížel do znaleckého posudku, ale nemusel vědět, že je jediný zájemce,“ řekla Blanka Fialová, vedoucí odboru správy majetku. „Nedával mi žádné pokyny,“ potvrdila.

Současná starostka Stanislava Silná nic bližšího kokolnostem prodeje nesdělila. Nevysvětlila ani jak probíhá přijetí sponzorských darů a neupamatovala se, že by jí Nastič řekl, že je odposloucháván policií.

Těsně před přestávkou přišel na svědecké místo advokát Lubomíra Bárty JUDr. Michal David. Ocelé záležitosti jednal se svým klientem 6.ledna 2007. „Řekl mi, že může od města koupit dům, ale starosta čekává nějaké peníze. Mělo jít oúplatek za zařízení prodeje,“ řekl Michal David. Bárta byl podle jeho slov pod velkým tlakem. Na jedné straně měl předat peníze vhotovosti, což mu nepřipadalo normální, na druhé straně zvažovali společně důsledky toho, když tak neučiní. „Měl zodpovědnost za firmu spadesáti zaměstnanci a nechtěl si znepřátelit město, vněmž podniká. Nabídka mu byla osobně velmi nepříjemná.“

Nakonec se Lubomír Bárta rozhodl, že se obrátí na policii.

„Pokud vím, můj klient nikoho nesponzoroval. Akdyby to zamýšlel, určitě se na mě obrátí kvůli smlouvě,“ dodal MichalDavid.

Soudce odročil jednání na čtvrtek 12.30hodin. Jako svědek je předvolaný iLubomír Bárta. Vsoudní síni je také instalovaná videotechnika, na které zřejmě promítnou záznam ze zadržení Radka Nastiče a zjednání, které mu těsně předcházelo.

Hlavní líčení odročeno na březen

 

Soudce JUDr. Vlastimil Nedvěd vyslechl také korunního svědka Lubomíra Bártu, který upozornil policii na to, že si novoborský exstarosta měl říci o úplatek 150 tisíc korun. Jeho výpověď se vzásadních věcech velmi lišila od výpovědi obžalovaného.

„Cenu mi navrhl tehdejší starosta. Ptal se mě, jestli se mi zdá 1150000 hodně. Pak řekl, že milion je cena za dům a 150 tisíc zvlášť,“ popsal Lubomír Bárta. „Cena za dům byla dobrá, myslím, že by měl vyšší hodnotu,“ pokračoval Lubomír Bárta.

Na zvláštní částku jsem reagoval slovy: „Ty jsi ale drahej!“ Nastič mu poté měl upřesnit, že 150 tisíc není jen pro něj, ale dohromady pro tři lidi. Kdo byly další osoby, neupřesnil.

Jak později vysvětlil, tato žádost ho šokovala, ale na otázku obhájce, jak vysoký úplatek by byl levný, řekl: „Pokud se ptáte, jestli bych dal menší úplatek, pak říkám, že ne,“ pravil rezolutně.

Lubomír Bárta také nevěděl, že je jediný zájemce o dům. „Při jednání sNastičem padla zmínka, že jsou další dva zájemci. Tak jsem si měl rozmyslet, jestli dům chci za daných podmínek koupit,“ vypovídal Bárta. Sled událostí nabral rychlý spád po Novém roce 2007.

„Žádost o úplatek mi vadila, otázka koupě pro mne byla naléhavá a navíc vpřípadě Radka Nastiče šlo o osobu, se kterou jsem se znal,“ popsal své pocity Bárta.

Kontaktoval nejprve anonymně Transparency International, pak svého advokáta. Po domluvě sním a zvážení možných důsledků se obrátil přímo na policii.

Zastupitelé schválili prodej 28. února 2007 a následující den se podle výpovědi Bárty ozval Nastič stím, že se zastaví pro peníze. Částka 150 tisíc, které vobálce Nastičovi předal, patřila už policistům, kteří měli zaznamenaná čísla bankovek. Předání policisté natočili. Podle záznamu proběhlo předání peněz 1. března pár minut po půl druhé.

Na záznamu je vidět, jak exstarosta Nastič přichází do Bártovy kanceláře, sedá si na židli, chvíli nezávazně hovoří. Pak Bárta předává obálku, kterou Nastič ukládá do náprsní kapsy kabátu. Říká při tom, že se Bártovi ozve Blanka Fialová.

Soudce JUDr. Vlastimil Nedvěd posléze vyzval obhajobu i státní zástupkyni, aby navrhli případné další svědky, které vyslechne. Obhájkyně navrhla čtyři osoby, a to kancléře Libereckého kraje Josefa Chýleho, Radka Stehlíka, Jiřího Jakoubka a Antonína Metála.

Soudce odkročil hlavní líčení na 13. března stím, že přehrají také záznamy legálních odposlechů. „Ty budou základním důkazem,“ poznamenal JUDr. Vlastimil Nedvěd.

Další zprávy z regionu najdete zde