Hola hola, prezenční výuka volá. Do lavic opět usednou školáci, prozatím pouze ti na prvním stupni. Od pondělí 12. dubna totiž dojde k uvolnění opatření, při kterém bude zavedena rotační výuka. Jeden týden budou chodit děti do školy, druhý se budou učit doma. Podmínkou usednutí do lavic je negativní výsledek antigenního testu. Testovat se bude i na školách v Libereckém kraji.

Děti se vrátí do škol ve všech čtyřech okresech Libereckého kraje, nebude tu žádná výjimka. Testovací sady do škol rozvezl hasičský záchranný sbor, aby se s nimi mohli ředitelé a pedagogové seznámit s předstihem. „Testovat se bude dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Děti v základních školách dále budou muset mít chirurgickou roušku,“ řekl náměstek hejtmana Dan Ramzer.

U žáků 1., 2. a 3. ročníků a žáků se zdravotním postižením je povolena účast zákonného zástupce při testování. „Jedná se o možnost, ne povinnost a velmi oceníme, pokud přítomnost zákonných zástupců nebude jimi vyžadována. Paní učitelky, asistentky i průvodci dokážou děti motivovat i povzbudit při provádění testů, které se stane přirozenou nutnou součástí školního týdne,“ podotkla ředitelka liberecké ZŠ 5. května Iveta Rejnartová.

Ve škole bude zrušena ranní družina, odpolední bude v provozu od konce vyučování do 17.00. Žáci budou přicházet do školy v 7:40 a shromažďovat se po skupinách své třídy u své paní učitelky či asistentky, které je následně po skupinách odvedou do prostoru školní budovy. „Víme, že zátěž přenesená na jednotlivé rodiny je obrovská. Rozumíme i těm rodičům, kteří odmítnou své děti posílat za těchto podmínek do školy. Přes všechny komplikace se ale na děti moc těšíme a věříme, že při společné práci je můžeme i něco naučit,“ dodala Rejnartová.

Zatímco někteří rodiče na sociálních sítích testování školáků nekompromisně odsuzují, jiní tomu chtějí dát šanci. Příkladem je paní Alena z Liberce, která má dvě děti na prvním stupni. „Jsem ráda, že se děti vrací do školy, i když testování se mi moc nelíbí. Zatím nevím, jak jim to bude nebo nebude vadit. Ale je to jen z přední části nosu, tak by to mohli zvládnout. Spíše nechápu, proč musí mít roušky. Syn nosí brýle a s rouškou je prakticky slepý, protože je má pořád zamlžené,“ prohlásila.

Proti testování není ani další Liberečanka. „Otázkou je, jak citlivé testy budou a zda to vůbec bude mít nějaký smysl,“ zamyslela se Jana F.

Město Jablonec nad Nisou do konce týdne školám dodá nejen samotesty, ale i potřebné ochranné pomůcky jako respirátory, nanoroušky a dezinfekci. „Aplikace samotestů by neměla být složitá, ale protože chceme našim učitelům i dětem pomoci, tak ještě před spuštěním provedou členové jabloneckého Českého červeného kříže instruktáž, která je ředitelem každé školy určena vždy konkrétnímu učiteli,“ zmínil náměstek jabloneckého primátora David Mánek.

Rotační způsob výuky a testování poběží i na Základní škole Liberecká v Jablonci nad Nisou. „Pro testovací dny bude platit speciální příchodový režim. Na místě samozřejmě bude přítomen pedagogický pracovník, který bude celým procesem žáky provázet,“ upřesnil ředitel školy Martin Chytka. „Rotační způsob není ideální, žáci budou každý týden v jiném režimu. Určitě bude problém s motivací a s pozorností. Ale určitě je lepší rotační výuka než vůbec žádná prezenční,“ zdůraznil ředitel ZŠ Turnov 28. října Jaromír Frič.

Po materiální stránce je připravena i Základní škola Partyzánská v České Lípě, kde jsou podle výpočtů schopni ze současných zásob zajistit čtyři testovací dny. „Po organizační stránce je náročné zajistit a připravit celý proces testování. Chvilku bude trvat, než se zejména ti nejmenší zvládnou otestovat,“ míní ředitel školy Karel Minařík. Návrat dětí, který může představovat potřebný impuls pro pedagogy, rodiče a především samotné děti, na jednu stranu vítá. Rotační výuka na 1. stupni mu nicméně smysl nedává. Sotva si děti ve škole opět zvyknou, už nastoupí opět do procesu distančního vzdělávání. „Komplikované je to pro rodiče, pro školu, pro všechny. Dovedu si představit efektivnější opatření. Rozhodně takové, které by vrátilo do škol ty nejmenší bez rotace,“ zdůraznil Minařík. Ředitel zatím neeviduje mnoho připomínek ze strany rodičů kvůli testování školáků, jejich počet se prý dá spočítat na prstech jedné ruky.

Zuzana Martínková z Českolipska má doma prvňáčka a čtvrťáka, návrat do školy vítá. „S testováním dvakrát týdně problém nemáme. Děti jsou rozumné, chápou to a nebojí se. Dobře zvládly i PCR testy, které jsou mnohem nepříjemnější. Věřím, že je to ku prospěchu věci. Zároveň pochybuji, že ti rodiče, kteří jsou zastánci domácího testování, by to opravdu dělali tak poctivě, jak tvrdí,“ svěřila se.

Základní škola Nový Bor získala roušky pro žáky sponzorským darem a je případně připravená je dokoupit z provozních peněz. Zdejší učitelé i rodiče návrat žáků do škol vítají. „Rotační výuku beru jako rozumný kompromis. Je rozhodně efektivnější formou vzdělávání a především výchovné složky než distanční výuka. Věřím, že v případě pozitivního vývoje epidemie se žáci prvního stupně vrátí na stálou prezenční výuku,“ sdělil ředitel novoborské základky Jakub Ujka. Obdobně vnímá rotační výuku i ředitel ZŠ Česká Lípa 28. října Libor Šmejda.

Nadále probíhá očkování učitelů a nepedagogických pracovníků. 2 800 jich dostalo první dávku, 480 z nich obdrželo obě dávky. „Celkem 471 pracovníků škol čeká, hledají místo a mají přidělené piny, 378 ještě hledá termín,“ doplnil Ramzer.