Desítky bývalých zaměstnanců firmy Egermann v Novém Boru se přišly zaregistrovat na úřad práce. Ze společnosti odešli dohodou, majitel jim slíbil, že je za dva měsíce přijme zpět.

„Přímo ve společnosti jsme zřídili detašované pracoviště úřadu práce. Firma s námi spolupracuje, organizuje vše tak, aby po dvou hodinách chodily skupiny, které naše úřednice evidují,“ sdělila mluvčí úřadu práce Marcela Ottová. Během středy se zde zaregistrovalo sedmdesát lidí z Egermanna.

„Další se evidují na dislokovaném pracovišti v Novém Boru nebo v České Lípě. Dá se předpokládat, že v celém českolipském okrese se 1. dubna zaeviduje kolem sto dvaceti nových nezaměstnaných, samozřejmě ne všichni jen z firmy Egermann,“ říká Marcela Ottová.

Celkem tři sta zaměstnanců společnosti Egermann rozvázalo pracovní poměr dohodou. Majitel vysvětlil, že důvodem přerušení výroby je vysoká cena plynu a zlata. „V červnu budou ceny nižší, zapálím novou pec za deset milionů a lidi vezmu zpět,“ slibuje Robert Uxa.

Další nezaměstnaní přibudou na konci dubna, kdy odejde poslední skupina asi dvou set lidí z Crystalexu. „Jsou to ti, kdo počkali, až dostanou výpověď a nyní jim končí dvouměsíční výpovědní lhůta,“ upřesnil odborový předák František Kuric.

Nezaměstnanost na Novoborsku se bude šplhat výš, v únoru přesáhla čtrnáct procent v této části okresu. „Situace je stále nepříznivá. Lze odhadovat, že míra nezaměstnanosti na Českolipsku bude okolo dvanácti procent, to znamená nárůst o dvě procenta oproti předchozímu měsíci,“ doplňuje mluvčí.

Vzhledem k tomuto trendu se úřad práce zaměřuje na rekvalifikace a poradenství. „Do rekvalifikačních kurzů zařazujeme přednostně ty, kteří přišli o práci kvůli pádu Crystalexu,“ informovala ředitelka ÚP Zdeňka Cibulková. Zatím jich našlo další uplatnění asi deset procent. „Snažíme se jim také pomoci formou poradenství. Jejich situace je složitá, desítky let byly na jednom místě a nyní si musí hledat uplatnění jinde.“