Čističku odpadních vod v Novém Boru zrekonstruují a rozšíří do roku 2010 bez ohledu na to, zda se podaří Severočeské vodárenské získat dotaci z evropských fondů, či nikoliv.
Toto ujištění se dostalo Novoborským na schůzce, která proběhla v Novém Boru. Jednání, jehož se zúčastnili kromě zástupců Severočeské vodárenské, Povodí Ohře Chomutov, KÚ Libereckého kraje také představitelé Kamenického Šenova a Cvikova, inicioval Městský úřad Nový Bor.
„Obce mající více než 2000 ekvivalentních obyvatel, musejí do konce roku 2010 zajistit odkanalizování a čištění vod v souladu s vodním zákonem a dalšími příslušnými předpisy. Proto bylo jednání, na němž se hovořilo o zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod v jednotlivých aglomeracích tak důležité,“ zdůvodňuje místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman.

„V Novém Boru se jedná o rekonstrukci ČOV. Je zpracovaná žádost o dotaci z operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR,“ informoval přítomné David Votava, zástupce Severočeské vodárenské. „Do konce letošního roku by mohlo dojít k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z operačního programu. Severočeská vodárenská zabezpečí realizaci do konce roku 2010, a to nezávisle na tom, zda bude či nikoliv poskytnuta dotace,“ uklidnil představitele Nového Boru David Votava.

Novoborská ČOV je součástí velkého projektu Čistá Ploučnice, který pro Českolipsko připravuje Severočeská vodárenska a. s. a jehož cílem je zajistit nakládání s komunálními odpady v souladu s novou přísnější legislativou. Zahrnuje rekonstrukci pěti ČOV (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Jablonné v Podještědí, Nové Zákupy) a dostavbu kanalizace v aglomeracích Zákupy, Kamenický Šenov a Mimoň.
Celkové náklady na realizaci projektu Čistá Ploučnice jsou odhadované na 600 milionů korun.