Buď exotický nebo tradičně konzervativní investor zřejmě zachrání Crystalex. Podle nových informací ze zákulisních jednání o budoucnosti krachující firmy Crystalex míří do Nového Boru s konkrétní nabídkou vzdálení Indové i němečtí sousedé.

„Jedná se o německou společnost Schott, indicko-americkou firmu Borosil a o investiční fondy Advent, Marathon a Bavaria. Návštěvy potenciálních investorů ve sklárnách začaly již minulý týden. Zúžený výběr zájemců o Crystalex a Kavalier by měly věřitelské banky dostat do šesti týdnů,“ napsal o přísně tajných obchodních jednáních týdeník Euro.

Českolipský Deník tuto informaci ověřoval na ministerstvu financí.Vše nasvědčuje tomu, že slibně se vyvíjející jednání nechce nikdo překazit mediálním humbukem. Proto všechny podrobnosti ministerstvo financí zatím tají. „V této fázi jednání nemůže situaci komentovat, to platí i nadále,“ vysvětlil Radek Ležatka strategii ministerstva financí českolipskému Deníku. Informace týdeníku Euro ovšem nevyvrátil.

Co to znamená pro řadové zaměstance Crystalexu? Že se možná na konci roku přeci jen dočkají štědrého Ježíška v podobě zámožného investora. V praxi jsou zákulisní vyjednávání ovšem o trochu složitější. Podle zdroje týdeníku EURO probíhá vše v režii společnosti PricewaterhouseCoopers. „Financující banky se dohodly, že společnost PricewaterhouseCoopers bude hledat investory pro jednotlivé výrobní podniky. Již se přihlásily dvě významné sklářské firmy a tři finanční investoři,“ sdělil zdroj týdeníku.

Poradenská firma PricewaterhouseCoopers organizuje prodej Crystalexu a Kavalieru, jejichž majetek chrání takzvané moratorium. Dodavatelé tak nemohou vypovědět smlouvy a firmy mohou pokračovat ve výrobě a hledat cestu z kritické situace. Moratorium počátkem října na tři měsíce vyhlásil soud. Prodej Kavalieru a Crystalexu bude zejména záležet na přístupu věřitelských bank.

Obě společnosti totiž sice mají kladný provozní hospodářský výsledek, ale obrovské dluhy je stahují do platební neschopnosti. Skupiny BCT a Porcela Plus nejsou schopny splácet zhruba čtyřmiliardový dluh z privatizačního období, problémy mají také s odbytem kvůli poklesu poptávky a silné koruně. Podle ekonomických expertů by mohl být řešením právě rozprodej skupiny po jednotlivých továrnách. Věřitelské banky by ale musely být ochotny odepsat významnou část úvěrů, které skupině poskytly.

Na závody v Novém Boru a v Sázavě bylo uvaleno moratorium. V podstatě to pro sklárny znamená podmínku. Zmrazila se současná situace, avšak podniky pokračují ve výrobě a nadále plní své závazky. Moratorium může trvat až 90 dní, pak může být ještě o 30 dnů prodlouženo. V této lhůtě se musí o osudu skláren definitivně rozhodnout. To znamená jenom jedno – s případným investorem z Německa nebo Indie je potřeba se dohodnou co nejrychleji. Než vyprší lhůta stanovená soudem