Žádost o dotaci musí být podaná nejpozději do 10. září.
Ještě na konci srpna však Nový Bor neměl zastupiteli schválené potřebné dokumenty. Starosta města Jindřich Mareš proto na poslední srpnovou středu svolal mimořádné zasedání zastupitelů. Nechybělo moc a zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné. K hlasování je totiž potřeba nadpoloviční většina zastupitelů, tedy jedenáct z celkových jedenadvaceti. Přimět k návštěvě radnice tolik zastupitelů v době dovolených se ale ukázalo jako těžký úkol. Nakonec se jich v zasedací místnosti sešlo třináct.

„Vše proběhlo bez problémů i přesto, že zastupitelů se sešlo málo a z různých stran politického spektra. Potřebné formality jsme schválili a podání žádosti o dotaci nic nebrání,“ řekl Jindřich Mareš. „Dotace z evropského fondu regionálního rozvoje pokryje zhruba pětaosmdesát procent nákladů, dalších pět procent bude představovat dotace ze státního rozpočtu a zbývajících deset procent musíme uvolnit z vlastních zdrojů města,“ upřesňuje starosta a dodává, že dokončení projektu odhaduje v případě přidělení evropských peněz na říjen roku 2010.
Hlavní součástí projektu na české straně je lávka nad silnicemi I/13 a I/9 a na straně německé pak záchytné parkoviště pro turisty včetně informačního místa se sociálním zařízením u nástupního místa na turistické trase. To vše bude stát 15 milionů Kč.

Příprava společného projektu trvá zhruba půl druhého roku a podporují ji i mikroregiony na obou stranách hranice, což dokládá Jiří Vosecký, předseda Svazku obcí Novoborsko.
„Lávka nad silnicemi 1/13 a 1/9 je jednou z hlavních priorit Svazku obcí Novoborsko a partnerského příhraničního mikroregionu Žitavské hory. Máme enormní zájem na tom, aby byla lávka postavena v prostoru u hájovny, poněvadž v těchto místech přecházejí komunikaci výletníci směřující na Klíč. Lávku budou moci využívat i cykloturisté. Jen přemostění umožní, aby byl přechod bezpečný,“ prohlásil v květnu loňského roku Jiří Vosecký.