Novoborští dobrovolní hasiči si v srpnu stěžovali na, že je operační důstojník profesionálních hasičů nevysílá k zásahům, kde jich je potřeba. Tím měli na mysli například likvidaci následků některých dopravních nehod či odstranění nebezpečného bodavého hmyzu.
Obrátili se na starostu města Jindřicha Mareše, který je i přes zákaz operačního důstojníka k zásahům začal jako jejich velitel vysílat. Poté se do sporu mezi dobrovolníky a profesionály vložil i hejtman Petr Skokan, který se taktéž postavil na stranu novoborských dobrovolníků a obě znesvářené strany přiměl k jednání.

Výsledkem uskutečněné schůzky je zápis, ve kterém se představitelé Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje vyjadřují ke všem bodům stížnosti od novoborských dobrovolníků. K většině předložených připomínek se liberečtí profesionálové s dobrovolníky z Nového Boru vypořádali tak, že citují zákony a vyhlášky a obhajují tak práci operačních důstojníků z České Lípy.

Shodli se jen v jediném bodě

Pouze v jediném případě se shodují. Operační důstojník měl novoborské hasiče vyslat ke dvěma konkrétně popsaným zásahům, kde hrozilo bezprostřední nebezpečí. Tyto mimořádné události však operačního důstojníka nechaly klidným a hasiče k nim nevyslal. Jednalo se o dvě dopravní nehody z počátku srpna, při nichž vytékaly z havarovaných vozů na silnici ropné látky, které musely být neprodleně odklizeny. Avšak ani v tomto případě nepřiznávají profesionální hasiči žádnou chybu za své strany, připisují ji však policistům a záchranářům.
„V obou případech dostalo operační středisko v České Lípě informace o dopravních nehodách od základních složek Integrovaného záchranného systému, tedy od Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby, ze kterých vyplynulo, že jednotky požární ochrany nejsou k řešení mimořádné události potřeba. Z tohoto důvodu operační důstojník jednotku na místo dopravní nehody nevyslal,“ citujeme ze zprávy.

Ani ne zcela shodný přístup všech operačních důstojníků k problematice vysílání hasičů k jednotlivým zásahům není podle výsledné zprávy problém.
„Operační důstojníci absolvovali shodnou odbornou přípravu ve vzdělávacích zařízeních a jsou držiteli osvědčení, které je opravňuje jejich funkce vykonávat. Rozhodovací proces při řešení mimořádných událostí je v interních předpisech obecně popsaný. Každá mimořádná událost je ale svým průběhem jedinečná, a z toho důvodu není možné zajistit shodný přístup operačních důstojníků. Pokud postupuje operační důstojník v souladu se závaznými předpisy, je nutno jeho rozhodnutí akceptovat,“ odpovídá zpráva na stížnosti novoborského dobrovolného hasiče Martina Kočího.

Ten také obdržel zprávu z jednání, ale ta se mu vůbec nelíbí. „Po skončení jednání to vypadalo, že jsme se alespoň na něčem dokázali shodnout. Ze zprávy však vyplývá úplný opak. Všechny chyby, na které jsme upozornili, vlastně chybami nejsou a vše zůstane při starém. Takové jednání ze strany profesionálních hasičů jsem vůbec nečekal a velmi nemile mě překvapilo,“ říká Marin Kočí s tím, že se i nadále budou pokoušet jednat.