Devítičlenná skupina, v níž mají své zástupce obce sdružené ve Svazku obcí Novoborska, poskytovalé sociálních služeb a sociální pracovníci, připravovala roční plány na rok 2009 a stanovila priority komunitního plánování. „Zabývali jsme se zejména výzvami ministerstva práce a sociálních věcí, které se týkají předkládání žádosti a dotace na projekty orientované na sociální služby,“ uvedl Milan Reichert, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. „Až doposud jsme mohli žádat o dotace na jednotlivé sociální služby. Nyní můžeme žádat o dotace na procesy plánování sociálních služeb a jejich udržení při realizaci zpracovaných plánů. Zatímco některé projekty jsou dotované z evropských fondů, jiné dotuje stát prostřednictvím ministerstva.“

Komunitní plán sociálních služeb Novoborska je zpracovaný pro oblast členských obcí Svazku Novoborska na období let 2007 až 2013. Střednědobý plán rozvoje sociální oblasti vznikl po veřejné diskusi za účasti veřejnosti, uživatelů i potenciálních uživatelů sociálních služeb, jejich poskytovatelů, sociálních pracovníků a odborníků z různých oblastí. Rozvoj sociálních služeb je rozčleněný do tří částí, z toho první je zaměřená na rodinu, děti a mládež, druhá se týká seniorů, zdravotně postižených a dospělých osob a ve třetí části jsou stanovené společné cíle. Plán je uváděný ve skutečnost postupně od minulého roku.

„Při jednání ve Starých Splavech došlo i na denní stacionář pro seniory a občany se zdravotním postižením,“ připomíná Milan Reichert. „Toto zařízení na Novoborsku citelně chybí, což dokládá i výsledek ankety, která proběhla.“ Na zprovoznění denního stacionáře intenzivně pracuje Daniel Nerad, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor. Stacionář bude vytvořený ze tří přízemních bytů v domě s pečovatelskou službou a s jeho otevřením se počítá v dubnu příštího roku.

Koordinační skupina komunitního plánování začala již zpracovávat projektové záměry na další léta. „V příštím roce musíme komunitní plán sociálních služeb aktualizovat, poněvadž i v sociálních službách se situace vyvíjí a rok od roku mění,“ zdůvodňuje Milan Reichert