Novoborská opozice bojkotovala opakované červnové zasedáním městských zastupitelů.
Například z řad strany Nový Nový Bor v čele s odvolanou starostkou Stanislavou Silnou se ve čtvrtek do jednací síně na radnici nedostavil ani jeden ze třech členů. Stejně tak nepřišli ani odvolaný předseda kontrolního výboru Ladislav Džavík a nestraník Jan Vojta.
Všech těchto pět zastupitelů, kteří se dají považovat za opozici, se z opětovně svolání omluvilo kvůli pracovní zaneprázdněnosti.
Nechybělo moc a poslední předprázdninové zastupitelstvo by musel nově zvolený starosta svolávat znovu. Ze zasedání se totiž omluvilo i pět členů vládnoucí koalice.
Na radnici se tak dostavilo pouhých jedenáct z celkových jedenadvaceti zastupitelů, což je úplné minimum k tomu, aby zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Kdyby se nad kterýmkoli bodem některý z přítomných zastupitelů pozastavil a pouze se zdržel hlasování, tak by projednávaný bod neprošel. Každý z nich tak měl v podstatě právo veta.
I přesto bylo toto zasedání podle předsedajícího starosty Jindřicha Mareše jedno z nejméně problémových v poslední době.
„Na převážné většině bodů jsme se shodly. Za nejdůležitější považuji dva body programu. Tím prvním je schválení smlouvy s dodavatelem stavebních prací v objektu u základní školy v Arnultovicích, kam by měli v září nastoupit předškoláci do zbrusu nové třídy mateřské školy Klíček,“ říká starosta.
„Tím druhým je to, že jsme vyčlenili peníze na odkoupení vily v Kalinově ulici od kraje,“ dodává. Na nákup vily si odsouhlasili téměř dva miliony čtyři sta tisíc korun. „Byl to důležitý krok k tomu, abychom mohli zintenzivnit jednání s krajem. Vilu bychom rádi využili kromě jiného na vybudování dalších tříd mateřské školy,“ vysvětluje Jindřich Mareš. Jeden z neutrálních zastupitelů Petr Kaplánek, který byl také na čtvrtečním jednání přítomný, má stejný názor. „Kromě školek se nám podařilo projednat a odsouhlasit také další milion na granty pro sportovce,“ říká.
„Ukazuje se, že změna také mnou často kritizovaného vedení radnice byla dobrým krokem. I přesto, že se nás sešlo tak málo, tak se nenaskytl žádný zásadnější problém. Vše probíhalo bez obstrukcí, čtyřicet bodů v programu jsme projednali během dvou hodin, a to především díky precizně připraveným materiálům,“ dodává na závěr Petr Kaplánek.