Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla kontrolu provozovny Zmrzlina - Heinrich Valentin Schwarzkopf ve Stráži pod Ralskem 10. července. Inspektoři uvnitř provozovny zjistili zanedbaný úklid, výskyt myšího trusu či absenci tekoucí teplé vody. Vzhledem k tomu, že v provozovně nebyly zajištěny odpovídající hygienické podmínky pro výrobu a uvádění potravin na trh, uložili kontrolované osobě úplný zákaz užívání prostor.

V době kontroly nebyl napříč celou provozovnou zajištěn přístup k teplé vodě pro řádnou očistu rukou nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami. Kontrolovaná osoba neudržovala provozní prostory v adekvátním hygienickém stavu. Inspektoři zde zjistili zanedbaný úklid a znečištěné podlahy či stopy po působení hlodavců v podobě myšího trusu.

Okresní soud v České Lípě
Chlebíčky, řízky, whisky a krev. Oslava skončila zločinem, Pavel bodl Pavla

V prostorách provozovny se hromadil potravinářský odpad a docházelo zde rovněž ke skladování předmětů, které mohly negativně ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin.

Podle informací Českého rozhlasu majitel zmrzlinárny ve Stráži pod Ralskem otevřel i přes zákaz inspekce. Majitel některé nedostatky sice odstranil, ale ty závažnější tam stále zůstávají, uvedl pro Český rozhlas mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Jak doplnil, nebude tento zákaz uvolněn až do odstranění nedostatků. Nerespektování zákazu bude dle jeho vyjádření zohledněno ve výši pokuty, která bude navržena ve správním řízení.

Zjištěné skutečnosti:
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plesnivých potravin nebo surovin
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Poškození podlah
Poškození stropu
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Výskyt domácích nebo jiných zvířat v provozovně
Nevhodně skladované potraviny

Tuto zmrzlinárnu před lety proslavila Ivana Jablonovská. Vymyslela stovky druhů zmrzlin a na studenou pochoutku se za ní do Stráže pod Ralskem sjížděli lidé z celého okolí. Od nynější provozovny se Jablonovská distancuje. Má svoji zmrzlinárnu v Mimoni.