Napříč Českolipskem se vine silnice I/9, která je podle Ústředního automotoklubu ČR v některých oblastech značně riziková. Před pár lety byla komunikace v úseku od Zahrádek až po Bukovec označena vysokým rizikem nehodovosti. Toto označení se týkalo nejen nehod způsobených osobními automobily, ale i motorkáři. Od Sosnové po Novou Huť hrozilo řidičům střední riziko.

S teplým počasím se na silnicích objevuje stále více vyznavačů rychlých strojů na dvou kolech. Nejrizikovější jsou pro všechny účastníky silničního provozu úseky rovné a plynulé, které svádí nejen motorkáře, ale i ostatní motoristy k jízdě vysokou rychlostí.

„Silnice I/9 patří obecně a dlouhodobě k těm nejhorším z hlediska rizikovosti, ale i ta se na jednotlivých úsecích mírně mění,“ řekl Roman Turza z Oddělení výzkumných a mezinárodních projektů Ústředního automotoklubu. Podle něj jsou tyto změny statistického charakteru a neříkají přímo nic o kvalitě dané silnice. Kdo se podívá na mapu, zjistí, že barevné označení podle rizikovosti se mění.

Nepřiměřená rychlost rozhoduje

„Důvodů může být více. Zejména trvale vzrůstající intenzita dopravy snižující následně relativní riziko nebo malý počet vážných nehod v konkrétním roce oproti předcházejícímu,“ upřesňuje Turza.

Rozhodně nelze jednoznačně tvrdit, že snížení nehodovosti by bylo způsobeno zlepšením stavu komunikace. To může být teoreticky pravda, ale toto tvrzení by se muselo ověřit vždy pro konkrétní případ, zjistit, zda neproběhly nějaké rekonstrukce, osazení bezpečnostními prvky nebo opatření organizace dopravy.

Jedno místo, které se díky úpravě stalo bezpečnějším, můžeme označit. Jde o prudkou zatáčku v Zahrádkách, která byla v minulosti místem častých dopravních nehod a kde vyhasla i řada životů.

Silnice je v těchto místech rozšířená a nehod na ní výrazným způsobem ubylo. „Nelze samozřejmě vyloučit, že na snížení nehodovosti má vliv zlepšení kvality vozovky, ale zrovna v případě I/9 bych nějaké výrazné zlepšení stavu nečekal. Pravděpodobně tak došlo, naštěstí, v příslušném roce k menšímu počtu nehod oproti předcházejícímu období a vzhledem k nárůstu intenzit vyšel finální vzoreček pro relativní nehodovost příznivěji,“ upřesnil důvod proč se na Českolipsku silnice I/9 vymanila z mapy rizikových silnic, často označovaných přízviskem „silnice smrti“.

Tuto domněnku potvrzuje i statistika dopravních nehod. Pokud porovnáme období, kdy začíná být pěkné počasí, a lidé se vydávají na výlety a motorkáři vyjedou z garáží, tedy od 21. dubna do 21. června letos a loni, pak jsou počty nehod výrazně nižší.

„V tomto období je v letošním roce o celých deset nehod méně než loni,“ sdělil Jaroslav Novák, zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu v České Lípě.
Mezi nejčastější příčiny patřily v roce 2010 nepřiměřený způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. Letos byly příčiny stejné jen s tím rozdílem, že se na první místo dostala nepřiměřená rychlost. Ve sledovaném období oproti loňskému roku kleslo výrazně množství střetů automobilů se zvěří.