S pojmenováním ulic a náměstí je potíž. Může přijít dějinný zvrat a ze dne na den se mohou stát mnohá symbolická jména významných postav národa na nárožích a v mapách nežádoucí. Proto i na Českolipsku je mezi nejčastějšími názvy trojice Zahradní, Nádražní a Krátká.

Po roce 1989 došlo v tomto směru samozřejmě také k velkým změnám. Novodobě obrozenecká vedení měst začala houfně názvy komunikací a náměstí měnit, a to ani nemusely být předtím pojmenovány po Gottwaldovi nebo Leninovi.

Například z neutrálně pojmenovaného Mírového náměstí v České Lípě se opět stalo náměstí T. G. Masaryka a z Poštovní ulice v Novém Boru se stala třída T. G. Masaryka. Z Fučíkových sadů v Doksech vznikly Masarykovy, zde ta změna zřejmě nutně přijít musela. „Bylo to pár týdnů po revoluci, ale žádný ceremoniál k tomu asi nebyl. Dělo se to v rámci takového toho všeobecného nadšení,“ říká dokeský nakladatel a autor historických publikací Tom Novák.

Dalo by se říct, že první československý prezident je v regionu opravdu hodně oblíbený, oproti jiným historickým velikánům po něm na Českolipsku nikdo nepojmenoval žádnou zapadlou uličku nebo příjezdovou cestu.

Prakticky ve všech případech se jedná o ty nejvýznamnější prostory ve městě. Masarykovo náměstí je středobodem i Kamenického Šenova, Dubé nebo také Sloupu v Čechách.

Není město jako obec

Obec pod skalním hradem má jako jeden z mála drobnějších územních celků ulice pojmenované. Mezi dalšími třeba Kravaře nebo Horní Police. Oproti tomu Ralsko, přestože zabírá rozlohou katastru téměř třetinu okresu, jako jediné z jedenácti měst na Českolipsku žádné ulice nemá.

Pokud jde o deset dalších nejoblíbenějších historických postav, po kterých jsou v okrese nejčastěji pojmenovávány ulice a náměstí, síly jejich jmen se zdají být relativně vyrovnané.

Stejně jako jméno Masarykovo zdobí v různých formách jména Jana Ámose Komenského, Miroslava Tyrše a Jana Palackého nároží celkem šesti míst v regionu. Jan Hus, Karel Havlíček Borovský, Bedřich Smetana, Alois Jirásek, Božena Němcová a Karel Hynek Mácha mají na Českolipsku každý po pěti ulicích či náměstích. Jen na Jana Žižku si vzpomněli pouze třikrát, ulicemi v České Lípě, Doksech a v Novém Boru.

Zajímavé je, že s regionem spjatí Mácha a Jirásek v místních názvech nepřevažují. Na druhou stranu se jim dostalo plno dalších připomínek či památníků. Po Jiráskovi je v České Lípě pojmenované divadlo a míst, kde je možné vzpomenout na autora Máje, jsou plné Doksy a okolí.