Nové nízkoprahové centrum na Ploužnici nebo to, že veškeré sportovní aktivity budou probíhat pod hlavičkou občanského sdružení Naše Ralsko z Kuřívod. Takové plány vzešly z aktuálně zpracovaného strategického plánu rozvoje Ralska. Dokument jasně definuje veškeré silné a slabé stránky města. Ty mají být odrazovým můstkem pro to, jakým směrem se bude ubírat Ralsko v příštích letech.

„Akční plán, který nám zpracovává Agentura pro regionální rozvoj, by měl být hotový do konce května. Vzejde z něj zásobník střednědobých a dlouhodobých projektů, jenž budeme brát v potaz při sestavování rozpočtu,“ uvedl starosta Miroslav Králík (ČSSD).

Atraktivní krajina a černé skládky

Na pojmenování plusů a minusů charakterizujících život v Ralsku se prostřednictvím dotazníkové akce podíleli samotní obyvatelé. „Anketní listy šly do všech schránek, vzor byl k dispozici na webových stránkách. Vrátilo se nám jich sice sotva deset procent, ale stěžejní byly přímé diskuse s obyvateli na jednotlivých sídlištích,“ upřesnil Miroslav Králík.

A jak vidí Ralsko ti, kteří v něm žijí? Pyšní jsou na atraktivní a zachovalou krajinu a přírodu, množství zajímavostí, hustou síť cyklotras. Problematická je ale velká rozloha obce se špatnou dopravní dostupností, nadměrným množstvím černých skládek, ekologických zátěží. Trápí je vysoká nezaměstnanost a velký počet sociálně slabých obyvatel.

Nejvíce služeb mají v Kuřívodech

Kromě obecného popisu Ralska jako celku dokument podrobně popisuje, jak se žije lidem v jednotlivých lokalitách města. Co do občanské vybavenosti na plné čáře vyhrávají Kuřívody. Na téměř sedm stovek lidí tu má po ruce jedinou mateřskou a základní školu ve městě, kulturní centrum, prostory pro sportovní vyžití. Sídlí tu také nejvíce podnikatelských firem a tím mají místní daleko větší šanci na pracovní příležitosti.

Oproti tomu téměř tisícovce lidí na Ploužnici musí stačit hřiště a jediná klubovna. Prakticky nulová občanská vybavenost je i v ostatních částech města. „Ploužnici, jež patří mezi sociálně vyloučené lokality, by mělo pomoci nízkoprahové centrum, kde budou klubovny jak pro děti tak i pro seniory,“ řekl Miroslav Králík. Zařízení má vyrůst z objektu, o jehož bezúplatném převodu jednají se sousední Mimoní.

„V současnosti vzniká projekt na rekonstrukci. V momentě, kdy se dohodneme na převodu, chceme být připravení a žádat o dotaci,“ doplnil starosta.

V souvislosti se strategickým a akčním plánem se podle něj změní i organizace sportovních aktivit ve městě. Původním záměrem, o němž se několik měsíců jednalo, bylo, že v Ralsku vznikne tělovýchovná jednota, aby nahradila zaniklé SK Ralsko. „Místo toho využijeme občanské sdružení Naše Ralsko z Kuřívod, v němž vznikne sekce pro sport. Její členové nás sami oslovili a již připravují žádost o grant na Liberecký kraj,“ doplnil Miroslav Králík.

On sám je členem sdružení, stejně jako další dva zastupitelé z řad sociálních demokratů. Sdružení Naše Ralsko vzniklo předloni před komunálními volbami jako alternativa pro lidi, jež souhlasili s myšlenkami ČSSD, ale nechtěli se přímo zapojit do politického dění. V současnosti má 30 členů.