Ne, v českolipské ZŠ Dr. M. Tyrše nestudují Austrálci, kteří by z dlouhé chvíle vyráběli svou tradiční zbraň, to jen žáci školy bodovali v celorepublikové výtvarné soutěži o nejlepší návrh bumerangu.

Do soutěže, pořádané organizátory projektu Svět kolem nás, se studenti 6. B, 6. a 7. C zapojili koncem loňského roku. „Úkol se nám velmi líbil a žáci se do něj pustili s nadšením. Vyhledali jsme si spoustu informací a několik hodin výtvarné výchovy jsme se bumerangům věnovali," řekla učitelka Dana Čechová.

Snaha přinesla kýžené výsledky, z rovných 100 zaslaných návrhů byly dva nejlepší z Tyršovky. „V konkurenci škol z celé republiky zabodovala děvčata ze 7. C. Druhé místo bylo uděleno Kateřině Horákové a Mirce Skalické a první místo patří Barboře Mackové," uvedla Čechová s tím, že další žákyně školy, Petra Pazourková, vyhrála hlasování na facebooku.

„Děvčata svým skvělým umístěním zajistila volné vstupné pro celou třídu na příští pořad o Mexiku. Oceněným blahopřejeme a samozřejmě děkujeme všem, kteří naši školu úspěšně v této soutěži reprezentovali," poděkovala Čechová svým žákyním.

Učení pomocí filmů

Svět kolem nás je celostátní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií pomocí filmových projekcí přibližuje zajímavé kouty Země. Na expedice vyrážejí tvůrci projektu, veškerý materiál sami zaznamenávají a zpracovávají.

„Program se soustředí nejen na zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané oblasti, ale i na charakteristiku tamního obyvatelstva, jeho zvyky a běžný život," tvrdí vedoucí projektu Eva Lejsková.

Při tvorbě projektu podle ní jeho tvůrci kladou velký důraz na mezipředmětové vztahy, které žákům umožňují lépe pochopit celé okruhy zeměpisných, přírodopisných, chemických a fyzikálních jevů. „Toto mezipředmětové propojení má za úkol vytvořit širší pohled žáků na přírodovědné učivo, naučit je myslet v celcích," říká Lejsková.