„Byla to pro nás velká výzva. Nakonec se Výtvarná rada školy usnesla vypsat studentskou soutěž, z níž vzešla řada nápadů zajímavých hned z několika pohledů. Tvořili je lidé kolem dvaceti let s originálním přístupem k tématice, přitom se znalostí technologických postupů výroby a zušlechťování skla a s několikaletou výtvarnou přípravou v oblasti navrhování uměleckého skla,“ vysvětlila Ilona Jindrová, ředitelka Vyšší odborné školy sklářské Nový Bor.

V návrzích nakonec nejlépe uspěly studentky Lenka Pernická, Zdeňka Boudová a Nikola Finkeová.

Ceny pro cirkusový festival navrhovala a vyráběla novoborská škola již v loňském roce. Design hlavních trofejí zůstal stejný, pro letoš však přibylo několik dalších cen. Kromě prvních třech příček se rozdávaly v dalších deseti kategoriích. Jako další se udělují Cena za celoživotní přínos, Cena hlavního města Prahy, Cena diváků nebo Cena novinářů.

Trofeje v podobě skleněného klauna si tak po proběhlém víkendu, kdy jeden z nejlepších festivalů hostila Praha, odvezlo na třináct umělců z cirkusového světa. O jejich umístění na festivalu, který si vysloužil přívlastek malé Monte Carlo, rozhodovali mimo jiné ředitelé největších evropských cirkusů či známé osobnosti v čele s hercem Bolkem Polívkou.

Sklářská škola v Novém Boru má v realizaci specifických skleněných zakázek dlouhou tradici. Loni zde vznikly medaile pro 10. zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF), který śe konal v únoru v Libereckém kraji.