Téměř padesát tisíc korun rozdělí mimoňské gymnázium svým studentům ve formě prospěchových stipendií. Dostanou ho ti nejlepší, z celkového počtu 274 je obdrží 39 žáků. Škola chce studenty motivovat k lepším výsledkům a v neposlední řadě i k pravidelné docházce. Právě tyto dva ukazatele jsou určující pro přidělování stipendií.

Prostředky na stipendia věnovalo škole město. „Gymnáziu přispíváme ročně sto padesáti tisíci, zatím škola peníze použila na vybavení. To je nyní dobré, a tak jsme se rozhodli podpořit výborné studenty,“ vysvětlil starosta Mimoně František Kaiser.

Jenom s nejlepším prospěchem

Sto padesát tisíc korun dostanou ti studenti, kteří budou mít průměr známek od 1,3 do 1,5 (liší se podle ročníků) a zároveň nebudou mít výchovné opatření ani neomluvenou absenci. „Část peněz použijeme na testy, které by měly ověřit nejen znalosti studentů, ale i úroveň výuky, abychom mohli hodnotit kvalitu na obou stranách,“ přiblížila ředitelka mimoňského gymnázia Emílie Ráčková.

Prospěchové stipendium škola vyplatí už za výsledky ve druhém pololetí právě skončeného školního roku. Za samé jedničky obdrží 1 500 korun, za průměr 1,5 je to 1 000 korun.

Emílie Ráčková také shrnula výsledky svých studentů ve státních maturitách: „Didaktické testy a písemné maturitní zkoušky státní části absolvovali všichni úspěšně.“
V současnosti má škola třináct zápisových lístků do čtyřletého studia a sedmadvacet lístků na osmileté studium. Kolik ale studentů skutečně nastoupí budou vědět až v září.