Zřizovatel, kterým je Liberecký kraj, pokračuje ve snaze snížit energetickou náročnost budov této střední školy. „Během několika měsíců dojde k zateplení rozsáhlého komplexu dílenských hal, kde probíhá výuka oborů strojní zámečník, obráběč kovů, elektrikář, instalatér a kde škola provozuje vlastní svařovací školu,“ říká ředitelka školy Hana Kubátová Ortová.

Kraj za přispění Evropských fondů tak vynaloží během dvou let na zateplení budov a výměnu oken na SOŠ částku přes 38 milionů korun. Dalších 60 milionů obdržela škola v předcho-zích dvou letech od zřizovatele školy a z dotačního programu IROP na modernizaci vybavení pro všech svých 18 oborů, ale také na zlepšení zázemí pro výuku maturitních i učebních oborů.

„V loňském roce získala škola jako Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb SOŠ a SOU ocenění Škola doporučená zaměstnavateli.  Vynaložené prostředky se tedy nemíjí účinkem,“ dodává ředitelka.