„Vstoupit do areálu školy bude možné hlavním vchodem. Odtud zájemce provedeme 'podle přání' všemi budovami v našem rozsáhlém areálu školy. Nikdo nezabloudí, o to se postarají naši žáci z nástavbového maturitního studia,“ uvedla ředitelka školy Hana Kubátová.

Zájemci o studium maturitních oborů ekologie nebo hotelnictví uvidí v budově v Lužické ulici odborné učebny. Na budoucí zemědělce budou čekat pedagogové v "červené" hale. V hlavním areálu školy je připravena prohlídka učeben zdravotnických oborů.

Přístupné budou také všechny dílny a další prostory pro výuku odborného výcviku řemeslných oborů. „Jedná se o prostory, kam běžný návštěvník školy přístup obvykle nemá,“ podotkla Kubátová.