Sucho začíná být vážný problém. Vyplývá to z rozhodnutí Městského úřadu v České Lípě. Ten s účinností od 17. července rozhodl o zákazu odběru vody z nejvýznamnějších toků na Českolipsku. Zákaz, který je prozatím platný až do konce října, se vztahuje na Ploučnici i na nejvýznamnější potoky na okrese, například Šporka, Svitávka, Robečský nebo Bobří potok.

„Jedná se o mimořádnou situaci z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem nichž došlo ke kritickému snížení průtoků na vodních tocích, čímž může dojít ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodního toku," napsala v rozhodnutí českolipské radnice Růžena Konvalinová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v České Lípě.

Protože jde o mimořádné opatření, radnice ho nijak neprojednávala s obcemi, kterými dané toky protékají. Opatření platí okamžitě a nelze se proti němu odvolat.

Zákaz nemusí nutně platit až do konce října. „Pokud klimatické podmínky umožní odvolání zákazu dříve, bude zákaz veřejnou vyhláškou zrušen," informuje českolipská radnice.

Zákaz odběru vody se na Českolipsku opakuje po dvou letech. V červenci 2013 ho také kvůli přetrvávajícímu suchu a klesajícím průtokům vody vyhlásily úřady v České Lípě i Novém Boru.

„Snížená hladina toků má velký vliv na organismy jak vodní, tak i rostliny v okolí. Nejen, že uschne nějaká ta chráněná květina, ale hynou i larvy obojživelníků nebo jejich vývojová stadia," řekl už dříve pro Českolipský deník zoolog a ředitel Vlastivědného muzea v České Lípě Zdeněk Vitáček.

Kde platí zákaz odběru vody• Bobří potok
• Brnišťský potok
• Bystrá (Mistrovický potok)
• Ploučnice
• Robečský potok
• Svitávka
• Šporka
• Valteřický potok