Více narozených dětí, méně svateb. Matrika Městského úřadu Česká Lípa zveřejnila statistiky za uplynulý rok. Potěšující jsou především čísla v počtu nových občánků města. Během roku 2015 radnice přivítala v České Lípě o 49 narozených dětí více než v roce předminulém, konkrétně jich loni bylo 262. O rok dříve přivítali v obřadní síni českolipského úřadu "jen" 213 občánků.

Deset sňatků cizinců

Podle matriky loni proběhlo méně svateb než v předloňském roce. Její pracovnice zajišťovaly celkem sto čtyřicet dva svatebních obřadů. V roce 2014 bylo sňatků sto padesát jedna. „Z uvedeného počtu svateb v deseti případech šlo o sňatek uzavřený mezi občanem České republiky a cizincem, nebo též dvěma cizinci," informoval Petr Pokorný z tiskového oddělení města. Město zajišťovalo svatby pro cizince například ze Slovenka, Bulharska, Vietnamu nebo Kypru.

Oddávat páry snoubenců v České Lípě může osm členů zastupitelstva města, jimiž jsou starostka Romana Žatecká, dva místostarostové a celkem pět zastupitelů.

„Matriční úřad v České Lípě zajišťuje svatby v celém správním obvodu, tedy i v malých obcích v okolí našeho města. Tam může snoubence oddat přímo starosta této obce, takové svatby byly v loňském roce celkem tři. Jednalo se o Nový Oldřichov, Sosnovou a Stvolínky," uvedla Iva Horáková, vedoucí oddělení matriky a evidence obyvatel českolipské radnice.

Snoubenci mohou opět i do ambitu

Oficiálním dnem a místem pro uzavírání sňatků v České Lípě zůstává sobota v obřadní síni na radnici. „Pokud se snoubenci rozhodnou uzavřít manželství jindy a jinde, musí zaplatit správní poplatek 1 000 korun," dodává Petr Pokorný.

Nejčastěji se však snoubenci stále berou na radnici, oblíbeným místem je také vodní hrad Lipý. penzion Ráj v Liticích nebo nejrůznější zahrady či restaurační a rekreační zařízení. Po loňské rekonstrukci je snoubencům k dispozici také další oblíbené místo, a to ambit v českolipském muzeu.