Přesně 177 lidí z celého Libereckého kraje přišlo v prvním pololetí tohoto roku o nemocenskou. Tyto pacienty totiž přistihli kontroloři České správy sociálního zabezpečení při tom, že řádně nemarodili a nedodržovali předepsaný léčebný režim, přestože byli v té době v pracovní neschopnosti.
„V Libereckém kraji provedli naši kontroloři celkem
4 888 kontrol dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany. Nejvíc hříšníků objevili na Českolipsku. Tam bylo přesně 162 pracovních neschopností ukončeno předčasně rozhodnutím správy sociálního zabezpečení,“ upřesnila ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí Štěpánka Filipová.
Nejvíce pozornosti věnovali kontroloři krajskému Liberci. Zde vyrazili za 2 159 nemocnými. Na Liberecku nalezli však jenom 11 pacientů, kteří nedodržovali léčebný režim. Zhruba o polovinu méně kontrol provedli úředníci na Jablonecku, kde ale nenarazili ani na jednoho hříšníka. V okrese Semily pak kontroloři ukončili pracovní neschopnost jen čtyřem marodům.
„Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, jsou povinni uvést ošetřujícímu lékaři platnou adresu svého pobytu. K tomu musí mít jejich byt zvonek a jmenovku se jménem. Jestliže kontrolor zastihne pacienta doma, práce neschopný člověk je povinen mu předložit svou neschopenku, do níž pracovník dozoru zaznamená datum, čas kontroly a podepíše se,“ popsala Štěpánka Filipová.
Pokud pracovník dozoru nezastihne nemocného na uvedené adrese, nechá na místě oznámení o provedené kontrole. Pacient je povinen nejpozději následující den navštívit svého ošetřujícího lékaře, u něhož si kontrolor ověří jeho lékařský režim.
„Kontroly se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Lidi se ke kontrole vybírají buď náhodně, anebo jdou pracovníci dozoru navštívit ty nemocné, k jejichž kontrole dá podnět ošetřující lékař nebo třeba úřad práce. Požádat o kontrolu může také zaměstnavatel, když má podezření, že jeho zaměstnanec, pobírající nemocenskou, současně vykonává jinou činnost, například někde pracuje,“ zdůraznila mluvčí.
V prvním pololetí tohoto roku objevili kontroloři správy v celé republice přes 3 300 falešných marodů. Provedli přitom na 150 tisíc kontrol. Nejhůře v celorepublikovém měřítku překvapivě nedopadla Praha, ale Moravskoslezský kraj, kde vydali úředníci správy přes 650 postihů.