Na projekty nemocnice finančně přispívá i kraj, do roku 2029 se zavázal podporovat modernizaci každoročním čtyřicetimilionovým příspěvkem. Peníze putovaly na rekonstrukci oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a nákup softwaru a hardwaru pro centrální operační sály. Dále se použijí na financování projektu demolice lávky a výstavby nové přístupové cesty podél budovy B.

Čtyřicetimilionový příplatek kraje půjde v roce 2023 na rozvody a technologie (15 milionů), nákup informačních a komunikačních technologií a nemocniční informační systém (10 milionů), modernizaci lamely ortopedicko-traumatologického oddělení včetně monitorovacích lůžek (8 milionů) a do finančních rezerv nemocnice (7 milionů).