Na první pohled utopie, na druhý celkem logické řešení s výhledem do budoucna. To je plán Nemocnice s poliklinikou v České Lípě na vybudování zbrusu nové přístavby ke stávajícímu monobloku, neboli hlavní budově nemocnice.

Měly by v ní být umístěny všechny nejdůležitější prvky pro zajištění nejefektivnější péče o pacienta, od centrálního příjmu, přes vyšetřovny, snímkovací pracoviště, operační sály, až po pooperační péči. Vše navíc s minimem vertikálních přesunů, které jsou nepohodlné pro pacienta a náročné pro personál. Na plánu nemocnice pracuje již zhruba rok.

„Hlavním cílem projektu je soustředit urgentní příjem, operační sály, intenzivní péči a diagnostiku do jednoho místa, v současné době je roztříštěná po celé nemocnici," říká lékařský ředitel nemocnice Vladimír Trenčiansky.

„Konkrétně řešíme varianty, zda využít stávající a dnes pro rozvoj moderní medicíny již ne příliš vyhovující prostory v monobloku stávající nemocnice nebo zda vybudovat novou část nemocnice, tzv. centrum intenzivní medicíny, diagnostiky a chirurgických oborů," říká generální ředitel českolipské nemocnice Jaroslav Kratochvíl s tím, že jednou z variant je i výstavba zcela nové nemocnice. Favorizovaná varianta, jak ji můžete vidět na doprovodné ilustraci, má několik nesporných výhod.

Cena

Dostavba samotná by vyšla nemocnici na zhruba 390 milionů. Včetně vybavení by se cena vyšplhala přes půl miliardy. Tato částka, byť na první pohled vysoká, je z hlediska nákladů i času nejvýhodnější, mohlo by být hotovo za čtyři roky. Rekonstrukce stávajícího monobloku by totiž vyšla na 950 milionů korun. Nehledě na to, že by podle odhadů trvala zhruba patnáct let.

Výstavba zbrusu nové nemocnice by trvala asi šest let, ale náklady by byly astronomické více než jeden a čtvrt miliardy. Ve světle těchto částek se jeví nový pavilon jako poměrně levný a vzhledem k aktuální situaci zařízení i nutný. Nemocnice například nutně potřebuje rekonstruovat operační sály, které už současným nárokům nevyhovují. „Jejich rekonstrukcí bychom ale nic nevyřešili, jenom bychom záplatovali, ale nemělo by to budoucnost," říká Kratochvíl.

Kde na to vzít?

Ačkoliv hospodaří českolipská nemocnice v posledních letech s drobným přebytkem, více jak půl miliardy na takto rozsáhlý projekt nebude shánět lehko.

Na přístrojové vybavení získala již před nedávnem dotaci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 160 milionů korun. Dalších 150 milionů přislíbil Liberecký kraj, a v předběžném rozpočtu chce nemocnice na projekt vyhradit 80 milionů z vlastních zdrojů. Součet částek ale zdaleka náklady nepokryje.

„Počítali jsme s majetkovým vstupem města Česká Lípa, díky kterému bychom získali dalších 160 milionů. To prozatím padlo a my byli postaveni před úkol shánět další zdroje," říká Jaroslav Kratochvíl s tím, že se budou muset zkrátka snažit.

Stejně jako většina zdravotnických zařízení se i českolipská nemocnice dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnického personálu. Trh práce je v tomto oboru prakticky nasycen. Nabízí se tedy otázka, kdo by se v perfektně vybavené nemocnici, vystavěné po vzoru moderních světových zařízení, staral o pacienty. „My doufáme, že by nemocnice takových parametrů nový personál přitáhla," říká Kratochvíl.

Českolipská nemocnice je druhým největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji. Slouží pro spádovou oblast se 110.000 obyvateli. „V rekreační sezoně jejich počet ale stoupá až na 140.000," říká Vladimír Trenčiansky. Nemocnice má 475 akutních lůžek, ročně je tam hospitalizováno kolem 19.000 pacientů. Dalších 280.000 lidí projde ambulancemi.

Českolipská nemocnice se chce přiblížit moderním evropským zařízením. Plánuje přístavbu pavilonu intenzivní medicíny.