Nákladný projekt za bezmála 126 milionů korun spolufinancoval Liberecký kraj, který poskytl téměř 73 milionů korun, dalších více než 33 milionů získala nemocnice z Operačního programu Životní prostředí.

Nemocnice projekt slavnostně zakončila ve středu dopoledne, před budovou zahráli bubeníci a žáci místní ZUŠ, nechyběl ani dort.

Českolipská nemocnice je jednou ze dvou krajských nemocnic v Libereckém kraji. Slouží pro spádovou oblast se 110.000 obyvateli, jiná nemocnice na Českolipsku není. Druhé největší zdrav0otnické zařízení v kraji má 475 lůžek, z toho 347 akutních, a zaměstnává 827 lidí.

Hlavní budova a poliklinika byly postaveny v 80. letech minulého století a renovaci pláště včetně střechy už nutně potřebovaly. Okna netěsnila a některá se ani nedala otevřít, protože hrozilo, že vypadnou, z fasády odpadávaly kusy omítky.

Slavnostní zakončení projektu zateplení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa se konalo ve středu před hlavním vstupem do nemocnice. Práce na zateplení začaly loni v červenci, stavba měla skončit až letos v říjnu.  „Podařilo se ji ale zkrátit, pomohla nám teplá zima," poznamenal generální ředitel Jaroslav Kratochvíl.

Stavělo se za plného provozu nemocnice.  „Bylo to náročné, stavba narušovala provoz nemocnice hlukem, prašností, přesunem stavebních materiálů, a tohle všechno skloubit s péčí o pacienty nebylo jednoduché," řekl lékařský ředitel nemocnice Radek Havlas. Navzdory tomu dokázala podle něj nemocnice zajistit péči nasmlouvanou s pojišťovnami.  „Díky tomu nebudeme kráceni na platbách," dodal Havlas.

Nemocnice je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Liberecký kraj. Vloni skončilo zdravotnické zařízení i kvůli změně úhradové vyhlášky ztrátou bezmála 45 milionů korun při celkovém obratu 615 milionů korun. Letos je už ale podle Kratochvíla nemocnice za první pololetí ve zhruba sedmimilionovém zisku a rok by měla zakončit v černých číslech.

Zateplení nebylo loni jedinou investicí nemocnice - mimo jiné získala nový počítačový tomograf nebo angiolinku, která zlepšila péči o pacienty s nemocemi cév.

Do objektů českolipské nemocnice se v posledních 20 letech prakticky neinvestovalo, zateplení budov tak nebude posledním projektem.  „Je nutné opravit rozvody vody, rozvody elektřiny a plynu, už o tom jednáme s nemocnicí. Máme k dispozici studie a hledáme možnosti, jak opravy financovat z nových operačních programů v příštím plánovacím období," řekla vedoucí krajského odboru zdravotnictví Alena Riegerová. Náklady na projekt se předběžně odhadují na 50 až sto milionů korun.

Rekonstrukce českolipské nemocnice v bodechčervenec 2013 - ZAČÁTEK REKONSTRUKCE
Zatímco všude jinde je dnes zateplení běžná věc, u nemocnice vyvolávalo jen půtky a odklady. Kvůli zateplení bylo dokonce odvoláno bývalé vedení nemocnice. Nakonec se začalo v sobotu 27. 7. 2013.
září 2013 - BABYBOX
Mladé slečny v uniformách sestřiček a s panenkami v kočárku zvěstovaly 19. září 2013 velkou novinu: už i v České Lípě je babybox. Je vytápěný a uvnitř je kamera. Schránka je umístěná na zdi vrátnice nemocnice.
duben 2014 - POKLAD VE ZDI
Dělníci, kteří pracovali na rekonstrukci nemocnice, objevili kovový tubus, zazděný do původní fasády v průjezdu u vstupu do budovy polikliniky. Součástí byla i zakládací listina OÚNZ i jugoslávské noviny. Více ZDE: Dělníci v českolipské nemocnici objevili vzkaz z minulosti
září 2014 - NEMOCNICE ZÁŘÍ BARVAMI
Slavnostní zakončení rekonstrukce proběhlo 10. září 2014, tedy asi 13 a půl měsíce od začátku. Mluvit se o zateplování ovšem začalo už před 13 lety. Nemocnice je nyní „sexy" a krapet do zelena.
Všechny články k českolipské nemocnici NAJDETE ZDE