„Jsem velmi rád, že studenti naší fakulty se iniciativně a ochotně zapojují do aktivit zaměřených na snížení dopadů koronavirové pandemie. Činí tak i spontánně, nad rámec jim uložené pracovní povinnosti – ta se týká jen nejvyšších ročníků. Jejich aktivity jim budou započteny do praktické výuky v plné či maximální míře, jak to jen legislativa umožňuje,“ ocenil děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (FZS TUL) Karel Cvachovec.

Na praxi do zdravotních zařízení nastoupilo 51 studentů 2. ročníku studijního programu Zdravotnický záchranář a 26 studentů studijního programu Všeobecná sestra. Od konce minulého týdne pomáhají v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Jilemnici, Mladé Boleslavi, ale i v Praze, Ústí nad Labem či Karlových Varech.

Jednou ze studentek, které pomáhají už od počátku pandemie, je Anežka Novotná, která se přihlásila na Infekční oddělení Krajské nemocnice v Liberci. Novotná jezdí se sanitním vozem odebírat vzorky do školek, domovů důchodců i od jednotlivců, je všude, kde je potřeba. Nyní už školí i své spolužáky, kteří praxi v nemocnici teprve začínají. „V březnu se začali hlásit moji spolužáci do triážových stanů a já byla doma asi dva dny a koukala na zprávy a bylo mi líto všech našich zdravotníků. Jakožto studenti Zdravotnického záchranáře jsme měli možnost jít vypomáhat. Takže jsem další den volala na personální oddělení liberecké nemocnice, kde na mě byli a jsou hrozně milí. Hned druhý den jsem v Liberci podepisovala smlouvu,“ popsala své začátky Novotná.

„Když mi řekli, že se otvírá nový stan, a to odběrový, a že tam pro mě mají volné místo, chvilinku jsem přemýšlela, jestli chci úplně do té první linie, kde budu s pozitivními přicházet do kontaktu vlastně pořád. Zabralo mi to jen chvíli, moje potřeba pomoct byla silnější než strach a dva dny od zavoláni jsem byla v odběrovém stanu a dělala první výtěry,“ dodala.

Podle studentky strach přešel, hned jak nastoupila na oddělení. „Sestřička a paní vrchní nám mile vysvětlili, jak se správně oblékat do obleků, kdy měnit respirátory a jak zacházet s infekčním odpadem. Takže se nemáme čeho bát, máme plnou ochranu, a když člověk dodržuje hygienu, tak se nemá jak nakazit,“ poznamenala Novotná. 

Ve stanech i na urgentním příjmu

Nemocnice využívají studenty na různých pracovištích tam, kde je potřeba nebo kde chybí vlastní personál. „Pracují na standardních odděleních, pracovištích akutní lůžkové intenzivní péče, včetně urgentního příjmu, popřípadě v odběrových stanech a spolupracují i při odběru vzorků,“ přiblížila proděkanka FZS TUL Marie Froňková.

Studenti fakulty zdravotnických studií tak hromadně navázali na jaro, kdy se jich do pomoci v první linii v nemocnicích nebo v krajské záchranné službě zapojily desítky. Další studenti nejvyšších ročníků FZS jsou stále k dispozici na seznamu těch, kteří mohou být povoláni státem, seznam má podle vedení fakulty k dispozici liberecký krajský úřad. Spolu s těmi, kteří jsou na praxi už od začátku semestru, je ve zdravotnických zařízeních nyní k dispozici 144 studentů Fakulty zdravotnických studií TUL.

V celém kraji přibývá také dobrovolníků z jiných oborů. Minulý týden jich pomáhala více než stovka nejen v nemocnicích, ale také ústavech sociálních péče a domovech důchodců. Jednou z nich je Markéta Humpoláková, která se po patnácti letech mimo zdravotnictví přihlásila do Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a v pondělí poprvé nastoupila na noční směnu. „V současné době stále podnikám. Máme vlastní firmu, která se zabývá obchodní činností a online prodejem na německém trhu. S druhým jednatelem jsme se domluvili, že mě může na několik týdnů částečně postrádat. Budu tedy svůj čas dělit mezi firmu, nemocnici a rodinu. Do nemocnice nenastupuji na plný úvazek, ale pouze vykrýt služby v případě výpadku sester. A protože jsem už covid pozitivní byla, nabídla jsem pomoc i na covidové jednotce,“ vysvětlila Humpoláková.