Krajská nemocnice v Liberci od pondělí přistoupila i k dalšímu zásadnímu opatření, kterým je bezpečnostní vstup do nemocnice. „Všichni pacienti, kteří vstupují do KNL kvůli ošetření, musí projít kontrolou (screeningem) v triážovém stanu, jenž se nachází před budovou B u urgentního interního příjmu. Vztahuje se to i na všechny pacienty, kteří přijedou sanitou se zdravotní dopravní službou,“ uvedl mluvčí KNL Václav Řičář.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Do stanu se vstupuje vždy po desinfekci rukou, která je v zásobnících před stanem. Po kontrole dostane zkontrolovaný pacient tzv. CHECKLIST – COVID19, kde je potvrzení o kontrole a informace o tom, že může pokračovat dál na příslušné pracoviště. Pro přístup do budov v areálu nemocnice je nutné se prokázat tímto checklistem, jinak do budovy nebude pacient vpuštěn. „Týká se to i rodinných příslušníků nebo jakékoliv osoby, která pacienta na vyšetření doprovází,“ upozornil mluvčí.

Triážovým stanem musí projít všichni pacienti, kteří jdou na oddělení v budovách B, A. Týká se to také všech pacientů, kteří jdou na gynekologii, onkologii, dialýzu, následnou péči, oční, zubní, ORL, i osob, které nesou hospitalizovanému pacientovi nutné osobní věci. „Věci musí být zabalené v igelitovém obalu, označeny jménem pacienta a oddělením, kde je hospitalizovaný,“ doplnil mluvčí krajské nemocnice.

Vchod tirážovým stanem neplatí pro oddělení, která jsou mimo areál krajské nemocnice. Ty mají vlastní bezpečnostní vstup. Týká se to hematologie a transfúzního oddělení, kožního a infekčního oddělení a psychiatrie.V případě podezření na onemocnění COVID 19 je pacient zaznamenám do počítačového systému a poslán na infekční oddělení k odběrům. Triáž probíhá 24 hodin denně.

Odběrová místnost OKB v prostorách Lékárny – výdejny léků u hlavní vrátnice na Husově ulici je bez triáže. Nesmí sem vcházet pacienti v karanténě nebo se subjektivními příznaky nakažení COVID 19. Od 15. 3. 2020 nesmí žádný hospitalizovaný pacient opustit lůžkové oddělení. „Nesmí vycházet ven ani na chodby a společné prostory mimo dané lůžkové oddělení,“ upozornil Václav Řičář. Stravovací oddělení je připraveno nabídnout donáškovou službu za úplatu Od 15. 3. platí rovněž zákaz parkování v areálu KNL pro veřejnost a zdravotní službu. To je povoleno pouze imobilním pacientům, kteří přijedou sami.

Průjezd KNL je jednosměrný:  VJEZD + VCHOD do areálu KNL bude u budovy G (Gynekologie), VÝJEZD + VÝCHOD přes hlavní vrátnici pod budovou A, u budovy D (ONP) je jen výjezd sanitních vozů. Více informací na https://www.nemlib.cz/mapa/#b-b.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník