V rámci interního kmene se pak dále jedná o mikrobiologii, rehabilitaci, hematologii a gastroenterologii. „Nově získané akreditace znamenají pro nemocnici vyšší kredit při získávání mladých lékařů, ti toto postgraduální vzdělávání vykonávají přímo v naší nemocnici,“ vyzdvihla personální ředitelka nemocnice Pavlína Pilařová. Absolvování základního kmene je pro absolventy lékařských fakult nezbytností, v českolipské nemocnici ukončí základní kmen za 30 měsíců.