Opatření o ochraně dýchacích cest, zavedené před časem vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci, se vztahovalo na pacienty i zaměstnance. „Zároveň však doporučujeme nadále nosit v našich prostorách roušku osobám starším 65 let a pacientům s příznaky virového onemocnění,“ sdělila NsP.