S největší českou zdravotní pojišťovnou právě uzavřela dohodu o úhradách za tuto péči o pacienty. „Přestože zde pacienty léčíme od konce roku a oni si lůžkovou léčebnou rehabilitaci velmi pochvalují, tak stále chyběla smlouva s VZP o platbách za tuto péči. Nemocnice by na ni doplácela, a to si v současných podmínkách opravdu nemůže dovolit," prohlásil předseda představenstva Radek Havlas.

Zajištění úhrad považuje Havlas za zásadní krok: „Bezesporu jde o velký úspěch, který nemocnici přinese ročně několik miliónů korun, zvýší objem tržeb a tím lepší hospodaření nemocnice."

Díky nové lůžkové rehabilitaci rozšířila nemocnice spektrum péče a nabídla tak lepší medicínské zázemí pro akutní rehabilitaci pacientů. Rehabilitační lůžka byla i jednou z podmínek, aby v nemocnici mohla fungovat iktová jednotka.

„Komplexní péči poskytujeme pacientům zejména po mozkových příhodách, po úrazech, po kloubních náhradách a dalších stavech vyžadujících akutní rehabilitační péči. Řešíme i chronické potíže nemocných. Jednoduše řečeno, fungujeme teprve krátce, ale jsme připraveni věnovat se pacientům ze všech oddělení nemocnice, i z naší široké spádové oblasti" vysvětlil primář rehabilitace Vladimír Trenčianský.

Lůžková část oddělení vznikla úpravou bývalé stanice interního oddělení ve třetím patře budovy monobloku. Náklady na rekonstrukci a vybavení nepřesáhly dva miliony korun.

Léčebný program je nastavován vždy individuálně, pro každého pacienta. Pracuje zde tým kvalifikovaných lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Oddělení je vybaveno potřebnou moderní přístrojovou technikou.